Kan systematiskt snatteri bedömas som stöld?

FRÅGA
Hej, mina kompisar snattar nästan var dag. Jag undrade om hur många ggr man måste snatta för att det ska räknas som stöld. Vi pratade om det i skolan för några år sedan så jag kommer inte ihåg.
SVAR

Hej!
Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga!

Att någon snattat många gånger kan inte ligga till grund för att bedöma handlandet som stöld, i enlighet med ett rättsfall från Högsta domstolen. I fallet hade två flickor snattat varor i olika butiker, men det systematiska handlandet kunde inte ligga till grund för att bedöma detta som stöld enligt HD (NJA 2006 s. 524 om du vill läsa mer). Vid bedömningen om handlandet är snatteri eller stöld ska man ta hänsyn till värdet på föremålet som stjäls och sättet det stjäls på (t.e.x. om man använder särskilda verktyg för att plocka bort larm eller använder väskor som gör att larm inte utlöser). Man ska även vid bedömningen ta hänsyn till om tillgreppen är organiserade. Det faktum att någon snattar ofta kan istället ligga till grund för strängare straff, brottsbalken 29:2 och 29:4. Det kan också vara ett skäl för rätten att döma personen till fängelse, brottsbalken 30:4 2st.

Rättsläget är dock osäkert, och det förekommer många debatter kring att systematiskt snatteri bör bedömas som stöld.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?