Kan syskonbarn klandra ett testamente?

2019-08-10 i Testamente
FRÅGA
Vår far har gått bort, vi är två systrar. Han och hans fru har inga gemensamma barn. Han har testamenterat Halva sin del till sin fru, med full förfoganderätt. testamentet säger att efter hennes bortgång ärver vi alla deras gemensamma tillgångar. Hon har bortgångna halvsyskon, som i sin tur har barn.Hur blir det då med det som står i testamentet? kan de syskonbarnen bestrida testamentet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att din far, samt hans fru, har upprättat ett inbördes testamentet vars innehåll går ut på att frun ärver din far efter hans bortgång, varefter ni två syskon ärver allt (d.v.s såväl din fars som din far frus egendom) efter hennes bortgång.

Såsom jag förstår dig, undrar du om det finns några problem med det här testamentet, som skulle kunna medföra problem när det väl skall verkställas.

Syskonbarn har ingen rätt till laglott

I ärvdabalken (hädanefter ÄB) finns regler kring laglott, som kan innebära hinder för en förälder att testamentera bort allt sin egendom. Förenklat innebär laglotten att en bröstarvinge har rätt till halva sin arvslott, även om en förälder testamenterat bort mer än detta belopp.

Reglerna kring laglott gäller dock bara i förhållande mellan förälder och barn, d.v.s i förhållande till förälderns bröstarvingar. Syskonbarn är inte bröstarvingar.

Fruns syskonbarn har alltså ingen rätt till laglott, och reglerna kring laglott innebär därmed inget hinder mot att hon testamenterar bort all sin egendom till dig och din syster.

Syskonbarnen kan klandra testamentet, men är det upprättat i korrekt ordning ärver du och din syster ändå

Syskonbarnen skulle, i fall den legala arvsordningen hade tillämpats, ha varit arvingar till din fars fru. Testamentet skrider dock emellan, och fråntar dem deras arvsrätt.

Eftersom syskonbarnen skulle varit arvingar, är det möjligt för dem att väcka klandertalan , efter att din fars fru döttoch göra gällande att testamentet är ogiltigt (14 kap 5 § ÄB). En klandertalan är ingen "ensidig" rättshandling, utan är istället ett formellt förfarande där syskonbarnen inför domstol gör gällande att testamentet av någon anledning är ogiltigt.

För att ogiltighet skall föreligga, krävs antingen 1. att testamentet inte uppfyller formkraven för testamente, eller 2. att din far/hans fru led av en psykisk störning, eller 3. att någon tvingat eller lurat dem att upprätta testamentet (13 kap 1-3 § § ÄB). Huruvida någon av dessa ogiltighetsgrunder föreligger kan jag inte veta utan mer information.

Föreligger ingen grund för ogiltighet, kommer en domstol komma fram till att testamente gäller. I så fall verkställs testamentet, och du och din syster ärver i enlighet med testamentet.

Sammanfattning

Syskonbarnen har inget rätt till laglott, och kan inte påkalla jämkning av testamente. Om de skulle vilja, kan de dock väcka klandertalan när din fars fru väl dör. För att nå framgång med en sådan talan, krävs dock att testamentet är behäftad med ogiltighet, exempelvis för att det inte uppfyller formkraven för ett testamente. Är testamentet inte ogiltigt, misslyckas klandertalan, och du och din syster ärver ändå.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2487)
2020-05-29 Kan man ärva genom testamente om man avlidit innan testatorn?
2020-05-29 Hur gör jag så min sambo ärver mig utan att vi gifter oss?
2020-05-28 Hur kan arvtagare påverka ett testamente?
2020-05-27 Hur kan ett testamente påverka syskonens rätt till arv från den först avlidne

Alla besvarade frågor (80458)