Kan syskon lämnas arvslösa?

Hej två syskon levde 2019 ene gick bort , endast en lever numera . Kan arvet testamenteras bort så efterlevande syskon inte ärver något. Det finns testamente som säger att kvarlåtenskapen skall gå till idrottsföreningar och allmänna arvsfonden. Hur länge får en bodelning pågå , har pågått sedan november 2019.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga innehåller flera frågor kommer jag att dela upp mitt svar därefter.

Kan arvet testamenteras bort så efterlevande syskon inte ärver något?

I Sverige finns något som kallas för den legala arvsordningen (2 kap. 1-3 § ärvdabalken). Den legala arvsordningen beskriver hur ett arv ska fördelas mellan den avlidnes efterlevande släktingar, exempelvis syskon. Den legala arvsordningen kan emellertid åsidosättas genom att man upprättar ett testamente.

Genom ett testamente kan man själv föreskriva hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas när man avlider. Genom att upprätta ett testamente kan man alltså själv bestämma hur arvet fördelas och den legala arvsordningen åsidosätts således. Den legala arvsordningen tillämpas endast när det inte finns något testamente.

Efterlevande syskon ingår i den legala arvsordningen och kan därför bli arvsberättigade om den tillämpas. Om den avlidne har valt att skriva ett testamente ska dock detta tillämpas istället och efterlevande syskon kan därför bli utan arv. I Sverige är det endast bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar, som inte kan göras arvslösa – de har en lagstadgad rätt till arv (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta gäller dock inte för syskon, utan de kan bli utan arv om den avlidne valt att upprätta ett testamente till förmån för annan.

Hur länge för en bodelning pågå?

En bodelning sker när två makar skiljer sig eller när den ena maken avlider. Genom bodelningen fördelas makarnas egendom mellan dem (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). En bodelning mellan makar ska hanteras skyndsamt, men det finns ingen lagstadgad bortre tidsgräns för hur länge den kan pågå.

När någon avlider ska man upprätta en bouppteckning. Detta ska ske senast tre månader efter dödsfallet och ska sedan skickas in till Skatteverket (20 kap. 1 § ärvdabalken). När Skatteverket godkänt bouppteckningen ska ett arvsskifte genomföras. Arvsskiftet kan gå fort om dödsbodelägarna är överens, men om de inte kan enas kan det ta längre tid och man kan ta hjälp av en skiftesman (23 kap. 5 § ärvdabalken).

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning