FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/05/2021

Kan svenskt medborgarskap återkallas?

Kan man bli av med svenskt medborgarskap?

Finns lag som säger att man kan återkalla någons svenskt medborgarskap? Har sett att riksdagen diskuterat den frågan 2018, vad blev beslutat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt råder det ett absolut förbud mot att återkalla ett svenskt medborgarskap för medborgare som är eller har varit bosatta i riket. Det framgår av i 2 kap 7 § regeringsformen och är således grundlagsskyddad, det finns inga undantag.

Det du nämner stämmer, det var ett flertal motioner som skickades in till riksdagen 2018 som bl a berörde ämnet om det är möjligt att återkalla medborgarskapet, riksdagen valde dock att avslå motionerna.

I Lag om svenskt medborgarskap (2001:82) föreskrivs det i 14 § att en svensk medborgare kan förlora sitt svenska medborgarskap när denne fyller 22 år om personen:

1) är född utomlands

2) aldrig haft hemvist i Sverige och

3) Inte heller varit i Sverige under sådana förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda. Utöver detta går det inte att återkalla medborgarskapet.

Skillnaden till 2 kap 7 regeringsformen är att den föreskriver att medborgare som haft eller har hemvist i Sverige inte kan få medborgarskapet återkallat. I 14 § Lag om svenskt medborgarskap möjliggörs det istället att återkalla en persons medborgarskap när personen fyller 22 år förutsatt att personen INTE har eller har haft hemvist i Sverige.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?