FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/03/2019

Kan svenskar bli utsatta för hets mot folkgrupp?

Hets mot folkgrupp där en vit svensk är målsägande?

Enligt 16:8 BrB krävs att någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Jag tycker att det är konstigt att man aldrig läser eller hör talas om att en vit svensk har blivit utsatt för hets mot folkgrupp. Man läser i t ex grupper på fb att många blir kallade för (Din jävla svenne) är inte detta hets mot folkgrupp? finns det fall där någon har blivit utsatt för detta? Bara för att man är vit svensk så måste det väl finnas skydd för oss också? Jag hoppas att du förstår min fråga.

tack på förhand/Thomas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet hets mot folkgrupp

Precis som du skrivit själv är hets mot folkgrupp kriminaliserat genom 16 kap. 8 § brottsbalken (BrB). För att dömas för brottet krävs att man i ett uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det är tillräckligt att meddelandet sprids på något sätt. Kriminaliseringen omfattar dock inte yttranden inom den helt privata sfären.

Omfattas svenskar av det straffrättsliga skyddet?

Svenskar anses vara en folkgrupp inom ramen för 16 kap. 8 § BrB, vilket alltså innebär att även svenskar rent formellt kan bli utsatta för hets mot folkgrupp. I förarbeten och lagkommentarer till BrB kan man dock se att avsikten varit att skydda de folkgrupper som har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen.

Frågan som du tar upp har endast prövats en gång i domstol och det var av Norrköpings tingsrätt, se här. Den tilltalade hade uttryckt en del grova uttalanden, bland annat att svenskar är ´´vidrig ohyra``. Han dömdes dock inte för hets mot folkgrupp. Tingsrätten konstaterade här att svenskar visserligen omfattas av det straffrättsliga skyddet, men att uttalanden om en sådan grupp är bred och täcker en stor majoritetsgrupp av befolkningen. Uttalandena är därmed vanligen inte lika allvarliga som om de hade gällt en begränsad och utpekad minoritetsgrupp.

Vid prövningen av om uttalanden utgör hets mot folkgrupp aktualiseras den grundlagsskyddade yttrandefriheten, se bl.a. 2 kap. 1 § första punkten regeringsformen (RF). I domen i Norrköpings tingsrätt ansågs därmed den tilltalades yttrandefrihet väga tyngre än att skydda svenskar såsom majoritetsgrupp mot sådana uttalanden. Man kan uttrycka det så att svenskar helt enkelt anses få tåla mer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”