Kan svensk medborgare, bosatt utomlands, äga bostadsrätt i Sverige?

2019-07-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
Svensk medborgare, bor i England kan jag äga bostadsrätt i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § bostadsrättslagen, BRL).

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som avgör om föreningen ska anta en ny medlem. Styrelsen ska vid avgörandet följa föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Vad som står i föreningens stadgar är i princip upp till föreningen. Däremot finns det vissa villkor som är ogiltiga och utan verkan. Sådana villkor som är utan verkan är krav om ett visst medborgarskap, viss inkomst eller att viss förmögenhet ska utgöra förutsättning för inträde i föreningen (2 kap. 2 § BRL).

En svensk medborgare bosatt utomlands kan således äga en bostadsrätt i Sverige och inte nekas endast på grunden att hen inte är bosatt i Sverige.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1031)
2020-05-31 Vad kan man göra om säljaren drar sig ur försäljningen efter att vi vunnit budgivningen?
2020-05-31 När får en brf göra sig av med cyklar som ingen verkar äga?
2020-05-31 Störande grannar i bostadsrätt
2020-05-28 Hyra hyresrätt samtidigt som man står på en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (80618)