Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?

2020-11-09 i Bolag
FRÅGA
Hej, jag har undrat om en sak. Jag ska driva ett aktiebolag någon gång och det ska bli en styrelseledamot som sitter i styrelsen och en suppleant. Enligt svensk lag att styrelseordförande (Om det är flera ledamöter i styrelsen) och VD/CEO ska inte vara samma person. Så här fall vem ska leda den löpande förvaltningen i ett aktiebolag om styrelsen inte tillsätter VD? Tex kan jag vara ensam styrelseledamot och även är VD, eller går det inte? Om inte så vilken möjlighet kan jag leda förvaltningen då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett publikt aktiebolag får styrelsens ordförande och VD inte vara samma person (8 kap. 49 § aktiebolagslagen, ABL). Publika aktiebolag är aktiebolag med ett aktiekapital på minst 500 000 kr (1 kap. 14 § ABL). Jag utgår dock från att det aktiebolag som du tänker driva är ett privat aktiebolag. Privata aktiebolag ska ha minst 25 000 kr i aktiekapital (1 kap. 5 § ABL). I privata aktiebolag är det tillåtet att styrelseordförande och VD är samma person. Det innebär alltså att du kan vara både styrelseordförande och VD i ditt aktiebolag och därmed sköta exempelvis den löpande förvaltningen.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (720)
2021-05-11 Krävs det en fullmakt om någon ska rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (92198)