Kan styrelsen i en bostadsrättsförening kräva att en hund har munkorg?

2019-02-12 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag frågar å mina före detta svärföräldrars vägnar: Min exman har flyttat in hos sina föräldrar med två hundar. Båda är stora hundar, en tik 30 kg och en hane 55 kg. Hanen är osäker och skäller när han ser någon, framförallt män. Han har ett ganska mörkt och starkt skall. De som rastar honom har full kontroll på honom och skulle aldrig låta honom komma nära någon annan hund eller person. I huset/brf bor många blandade etniciteter, många hundrädda. Nu har någon lämnat en lapp i fd svärföräldrarnas brevlåda där man kräver att hanhunden skall ha munkorg. Lappen är undertecknad /Styrelsen. Dock ser det ut som om en granne själv författat den. Det sista mina fd svärföräldrar vill är att göra sig ovän med någon.Min fråga: Kan styrelsen kräva munkorg? (Eller är det bara polisen eller Länsstyrelsen som kan ålägga om det) De kommer naturligtvis låta honom bära munkorg i fortsättningen, då de inte vill ha något tjafs, men vad gäller rent juridiskt?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att förklara lite om de allmänna regler som hundägare är skyldiga att följa. Jag kommer då att hänvisa till Lag om tillsyn över hundar och katter (TL). Eftersom det rör sig om ett problem i en bostadsrättsförening kan vi även få vägledning i Bostadsrättslagen (BRL).

Hundägaren är ansvarig för att hunden inte orsakar problem för omgivningen

Mycket riktigt är Länsstyrelsen den myndighet som får meddela ett föreläggande till den som är ägare och har hand om hunden. Polisen var tidigare den myndighet som hade hand om den här sortens ärenden.

Det är inte ovanligt att ett föreläggande innebär att hunden ska bära munkorg när den rör sig utomhus. Föreläggandet måste såklart föregås av en bedömning från Länsstyrelsen (TL 8 §).

En hundägare är ansvarig för att hunden inte orsakar problem för omgivningen och ska så långt det är möjligt se till att inte några skador uppstår. Hur försiktig hundägaren måste vara och vilka krav som kan ställas beror på hundens beteende. Högre krav kan ställas på ägarens försiktighet om det rör sig om en hund som beter sig aggressivt mot andra hundar eller människor (TL 1 §).

I din fråga beskriver du hanhunden som osäker, men att de som rastar honom har full kontroll. Möjligen kan det då räcka att ha hunden kopplad när den rastas. Men om hunden är hotfull och aggressiv och visar tendenser att kunna attackera en annan hund eller människa är det möjligt att hundägaren är skyldig att se till att hunden bär munkorg när den är utomhus.

Det kan vara bra att veta att hundägaren inte blir skyldig till något brott om hunden inte bär munkorg i den situationen du beskriver. Däremot är det brottsligt att strunta i ett föreläggande om att hunden ska bära munkorg som har utfärdas av Länsstyrelsen eller (vid ett äldre föreläggande) Polisen (TL 23 §).

För mer information om vilka regler som gäller för hundägare kan du kontakta Länsstyrelsen i ditt område.

Medlemmar i bostadsrättsföreningen är skyldiga att följa stadgar och ordningsregler

I bostadsrättsföreningen kan det finnas ordningsregler som medlemmarna är skyldiga att följa (BRL 7 kap. 9 §) En vanlig ordningsregel kan till exempel vara att hundar ska vara kopplade när de rastas på föreningens ytor. Mitt råd är att ni tar en titt i ordningsreglerna för att se om det finns någon bestämmelse om husdjur eller hundar. Det kan också vara bra att läsa föreningens stadgar, eftersom alla medlemmar måste rätta sig efter dem.

Sammanfattning

Det är endast Länsstyrelsen som får meddela ett föreläggande. Styrelsen kan inte på samma vis tvinga er att ha munkorg på hunden. Däremot kan det orsaka andra problem för en medlem om inte föreningens stadgar och ordningsregler efterföljs. Tänk på att det alltid är hundägarens ansvar att se till att hunden inte orsakar problem, och att de åtgärder ägaren måste rätta sig efter beror på hundens mentalitet och lynne. Det är därför mycket möjligt att hunden du beskriver i din fråga måste bära munkorg när den är utomhus.

Hoppas jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga!

Om du behöver mer ingående juridisk hjälp rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81741)