FrågaEKONOMIÖvrigt10/11/2019

Kan större banköverföring vid gåva ifrågasättas av banken?

Hej , jag vill ge bort 300 000 kr till en väldigt nära och kär vän som en gåva . Inga förbehåll , bara av vänlighet . Kan jag bara överföra dessa från mitt bankkonto till hans konto och skriva " Gåva "

Kan detta orsaka några problem för någon av oss ? Pengarna kommer bla från en tidigare fastighetsförsäljning

som jag gjort så pengarna är skattade och helt lagliga .

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Krav för gåvor

Bestämmelser om gåvor finns i gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas:

1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar eller en fastighet ska överföras från gåvogivaren till gåvotagaren.

2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.

3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren.

Baserat på omständigheterna du beskrivit i din fråga är kriterierna för en gåva uppfyllda.

Kan banken ifrågasätta gåvans ursprung?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på det EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer någon transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke har banken en juridisk skyldighet ett utreda huruvida brott kan föreligga. Banken får inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism (3 kap. 1 § penningtvättslagen).

Vad innebär detta i ditt fall?

Gåvokriteriet är uppfyllt vilket innebär att det inte finns något reellt juridiskt hinder för dig att ge pengarna till din vän. Däremot kan banken komma att ifrågasätta överföringen. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det inte att finnas något vidare problem.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000