Kan störande grannar anses vara dolt fel?

2016-07-26 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejJag undrar om en störande granne är ett dolt fel? Jag har nämligen sålt en bostad och nu kommer köparen och nämner att detta var min upplysningsplikt att nämna om grannen.Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som säljare har man en upplysningsplikt i enlighet med jordabalken (JB) 4:19 st. 1. Upplysningsplikten innebär att säljaren ska berätta om de fel som han eller hon känner till och som är svåra för köparen att upptäcka. Att upplysa om störande grannar ingår inte i upplysningsplikten. Det finns inte någon uttalad praxis om att störande grannar enligt JB räknas som dolt fel. Således kan säljaren till en bostad inte bli skadeståndsskyldig för att han eller hon inte upplyste om att grannarna intill kan betraktas som störande. Samtidigt som säljaren har en upplysningsplikt har köparen en undersökningsplikt vilket stadgas i JB 4:19 st. 2. Lagen lägger ett stort ansvar på köparen. Det framgår inte i din fråga huruvida köparen till bostaden frågade dig hur grannarna i området var. Om köparna frågat dig bör de som köpare kunna lita på dina uppgifter och inte behöva göra ytterligare undersökningar. Men som sagt, en störande granne anses inte vara ett dolt fel enligt JB och som tidigare ägare till bostaden blir du inte skadeståndsskyldig.

Ansvaret för att motverka störande grannar åligger föreningen. Är det en allvarlig störning det handlar om kan man som bostadsrättsinnehavare yrka på att få nedsatt årsavgift under den period störningen pågår, till exempel om inte föreningen handlagt ärendet på ett korrekt sätt och vidtagit de åtgärder som krävs för att få ett slut på störningarna. För att få en nedsättning av årsavgiften krävs att störningen verkligen är av oacceptabel karaktär.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (452)
2021-05-03 Dolt fel i fastighet och friskrivningsklausul
2021-05-02 Är felkopplad va-anslutning ett dolt eller upptäckbart fel?
2021-04-30 När föreligger ett dolt fel?
2021-04-30 Fel i fastighet och undersökningsplikt vid betryggande uttalanden

Alla besvarade frågor (92043)