Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?

FRÅGA
Min son har tyvärr anmälts för att vid sex tillfällen med ungefär en månads mellanrum stulit en flaska vodka till ett värde av 250 kr på Systembolaget. Han har vid varje tillfälle helt enkelt stoppat ner flaskan i sin väska och endast betalat för ett par flaskor öl när han passerat kassan. Det hela har filmats och man kan se att han stoppat ner flaskan i väskan innan han passerar kassaspärren.Jag har hört att utgångspunkten är att stöld som avser ett värde som understiger 1 250 kr anses som "ringa stöld". Men min son är misstänkt för att på sätt som nämnts begått en sådan handling vid sex tillfällen. Fråga: Innebär det förhållandet att han tagit en vara till ett värde av 250 kr vid flera tillfällen att gärningarna kan komma att rubriceras som stöld av normalgraden och inte endast ringa stöld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är brottsbalken (1962:700) (BrB) som reglerar frågor gällande stöld. Ringa stöld innebär precis som du konstaterat att värdet på stöldgodset ska understiga 1 250 kr. Jag tolkar din fråga som att din son har stulit en flaska vodka vid flera olika tillfällen. Huvudregeln är att om brotten har begåtts vid olika tidpunkter, så ska dessa anses vara separata brott. Detta innebär alltså att om en person tar flera saker på en gång så ska det anses vara ett fall av stöld och om det skett vid olika tidpunkter så är det flera fall av stöld. Det innebär alltså att eftersom din son har gjort sig skyldig till ringa stöld vid flera olika tidpunkter så ska dessa alltså betraktats som flera fall av ringa stöld.

Sammanfattning:

Huvudregeln i detta fall är att om brotten inte har skett vid samma tidpunkt så ska de gärningarna anses vara flera fall av ringa stöld och ska alltså inte betraktas som ett brott.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?