Kan staten tvångsvaccinera befolkningen?

FRÅGA
Vilken lag hindrar STATEN ATT ANTINGEN TVÅNGSVACCINERA ELLER VACCINERA MEDETT UNDERLIGGANDE HOT OM LAGLIGA REPRESSALIER FRÅN POLIS O RÄTTSVÄSENDET T EX ÅKLAGAR-MYNDIGHETEN ELLER EKOBROTTS-MYNDIGHETEN. ATT T EX POLISER HÅLLER FAST DEN SOM SKA TVÅNGSVACCINERAS PÅEN BÄNK MED BREDA BAND ELLER ATT POLISER SITTER PÅ PERSONEN FÖR ATT GARANTERA ATT PERSON INTE SKA KUNNA UNDKOMMA SAMHÄLLETS KRAV I TIDER AV PANDEMIER MOT T EX BÖLDPEST, FÅGELINFLUENSA ELLER NÅGON ANNAN AV MYNDIGHETERNA PÅ BJUDEN VACCINERING.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka regler som skyddar en individ mot att staten tvingar honom eller henne till kroppsliga ingrepp utan personens samtycke.

Det finns en rätt till kroppslig integritet

Utgångspunkten är att varje person har en rätt till kroppslig integritet (2 kap. 6 § Regeringsformen). Det finns alltså en huvudregel som säger att staten inte kan utföra kroppsliga ingrepp, som tex en vaccination, på en person utan att personen ifråga samtyckt till detta.

Rättigheter kan delas upp i både absoluta rättigheter och relativa rättigheter. Absoluta rättigheter innebär att de inte kan begränsas, dvs det går aldrig att göra något undantag från denna rättighet. En relativ rättighet går dock att begränsa genom lag. Ett exempel på en relativ rättighet är rätten till kroppslig integritet.

Undantag från huvudregeln

I grundlagen anges att det finns rättigheter som kan begränsas med stöd i lag. En sådan rättighet är rätten till kroppslig integritet som anges i 2 kap. 6 § Regeringsformen (2 kap. 20 § 1 st. 2 p. Regeringsformen). För att lagstiftaren ska kunna stifta en lag som begränsar denna rättighet så måste begränsningen tillgodose ändamål i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 21 § Regeringsformen). Begränsningen av rättigheten får inte heller sträcka sig längre än nödvändigt. Slutligen så får begränsningen inte vara motiverad av till exempel politiska eller religiösa anledningar.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91320)