FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/03/2022

Kan standardavtalet ABK 09 gälla mellan en konsult och en privatperson?

Hej

Jag har jobbat länge som konsult inom byggbranschen ,(geoteknik). På mina tidigare anställningar hos stora konsultfirmor hade vi inte tillåtelse att göra uppdrag åt privatpersoner. Varför? Gäller inte ABK09 om vi hänvisar till det i våra kontrakt? Nu här jag egen konsult och börjar få förfrågningar från privatpersoner. Kan jag skriva ett vanligt avtal med hänvisning till ABK09 eller behöver jag tänka på något annat? Ska jag be dem gå via ett företag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du som konsult kan ingå ett avtal med en privatperson med hänvisning till standardavtalet ABK 09 som en del av avtalsinnehållet.

Avtalsfrihet

I svensk avtalsrätt råder avtalsfrihet. Det innebär att man är fri att bestämma om man vill ingå avtal, med vem man vill ingå avtal, samt vilket innehåll som avtalet ska ha.

En konsult och en privatperson är alltså med hänvisning till avtalsfriheten fria att välja om de vill ingå avtal med varandra med ett visst innehåll. Innehållet kan ­– under vissa förutsättningar – vara ett standardavtals villkor, se följande rubrik.

Standardavtals införlivande

För att ett standardavtals villkor ska gälla i ett avtal mellan en konsult och en privatperson så måste standardavtalet införlivas i avtalet. Om du vill sluta avtal som konsult med en privatperson med ABK 09 som avtalsinnehåll måste alltså ABK 09 införlivas i avtalet privatpersonen och dig emellan.

Huvudregeln vid standardavtal är att de anses vara en del av avtalet om de har bringats till motpartens kännedom innan avtalsslutet, och motparten har accepterat dessa. Det förutsätts alltså att du som konsult vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma privatpersonen på villkoren. Tyngande, överraskande eller oväntade villkor måste man uppmärksamma motparten särskilt om. Eftersom motparten är privatperson ställs det högre krav på dig som näringsidkare här.

Det krävs emellertid inte att motparten faktiskt har tagit del av standardavtalet. Det räcker normalt med en tydlig hänvisning till standardavtalet, förutsatt att privatpersonen utan svårighet kan ta del av standardavtalet innan avtalsslut.

Om du som konsult vill införliva ABK 09 i ett avtal med en privatperson måste alltså följande vara uppfyllt (se rättsfallet NJA 2011 s. 600):
1) Du ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma privatpersonen på standardavtalet, senast vid avtalsingåendet,
2) Privatpersonen måste rimligen vara medveten om standardavtalet, och
3) Standardavtalet är tillgängligt för privatpersonen utan svårighet för denne

Oavsett vad ni avtalar ­– tvingande konsumentlagstiftning ger privatpersonen minimiskydd

Det kan vara värt att nämna att eftersom du avtalar med en privatperson så inskränks avtalsfriheten genom tvingande konsumentlagstiftning. Konsumenttjänstlagen gäller för tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter. Lagen är tvingande, vilket innebär att ni inte kan avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som följer av lagen (3 § konsumenttjänstlagen). Om det skulle vara så att ABK 09 ger konsumenten sämre villkor än konsumenttjänstlagen, så gäller inte standardavtalet i det avseendet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är en privatperson och du som konsult fria att ingå avtal med varandra med ett visst innehåll. För att standardavtalet ABK 09 ska vara en del av ert avtalsinnehåll måste det införlivas med avtalet. Ni kan dock inte fritt avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning; denna gäller före eventuella standardavtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en ny fråga på hemsidan eller genom att höra av dig till vår juristbyrå. På vår juristbyrå finns erfarna jurister som kan ge dig kvalificerad juridisk rådgivning. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för mer information.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-Fredag, kl. 10-16.

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”