Kan sonen kräva förskott på arv medan mamman lever för att dottern fick det?

Hej,

Min dotter låter sin dotter köpa in sig i en bostadsrätt (äger) som är värd 1.7 milj. 10 % krav från bostads rättsföreningen.

Nu har dotterns son krävt att han ska ha 75000:- för att dottern köpt 10% av lägenheten. Han anser att det är ett förtida arv som han vill ha ut nu.

Dottern är på banken för att låna 75000:- för att lösa detta..är detta rätt. Banken har ingen aning, säger dom.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring förskott på arv hittar du i 6 kap ärvdabalken (ÄB).

Rör det sig om förskott på arv

Om det är så att din dotters dotter själv betalar 10 % av bostadsrättens värde för att köpa in sig i den så rör det sig inte om förskott på arv. Då har ju din dotter inte gett hennes dotter en gåva i form av 10 % av lägenheten, utan hennes dotter har själv betalat.

Är det så att din dotter ger bort 10 % av bostadsrätten till sin dotter så ses det som en gåva. Gåvan från modern till dottern antas som utgångspunkt alltid vara förskott på arv. (6 kap. 1 § ÄB) Det är endast om det stått i ett gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska utgöra förskott på arv som den inte gör det. I detta fall måste det alltså tydligt framgå att gåvan inte ska utgöra förskott på arv för att det ska gälla.

Om det är förskott på arv så kan sonen ändå inte kräva pengar nu

Om er dotter gav bort 10 % av bostadsrätten och inte gjorde upp om att det inte skulle röra sig om ett förskott på arv, så är det alltså det. Men det ger inte hennes son rätt att kräva 75 000 kr redan nu.

Gåvans värde ska istället räknas av från dotterns arvslott. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från hennes dotters arvslott och att dottern därför ska få mindre än sonen vid arvskiftet när deras mor har gått bort.

Självklart så kan er dotter kompensera sonen med en gåva av samma värde så att det redan är löst vid arvskiftet när hon går bort, men det är absolut inget måste utan helt frivilligt!

Exempel på uträkning

Om de 10 % av lägenheten utgör förskott på arv och modern inte ger sonen 75 000 kr så kan en uträkning vid arvskiftet se ut såhär.

Dottern har alltså fått en del i en bostadsrätt värd 75 000 kr i förskott på arv. Vi förutsätter att sonen inte har fått någon gåva. Säg att er dotter har egendom (kvarlåtenskap) värd 1 mkr när hon går bort.

Då ska kvarlåtenskapen på 1 mkr adderas med 75 000 kr = 1 075 000 kr. Detta divideras sedan med 2 (förutsatt att er dotter bara har 2 barn). Barnen har då rätt att ärva 537 500 kr vardera.

Eftersom dottern redan fått 75 000 kr i förskott på arv så ska hon få 462 500 kr av er dotters kvarlåtenskap medan sonen får just 537 500 kr.

Sammanfattningsvis

Om din dotters dotter själv betalar för de 10 % hon ska äga av bostadsrätten så har hon inte fått ett förskott på arv. Om er dotter gav 10 % av lägenheten som en gåva, och inte tydliggjorde att det inte skulle utgöra förskott på arv, så är det just förskott på arv.

Er dotter behöver ändå inte ge 75 000 kr till hennes son om delen av bostadsrätten som hennes dotter ska äga utgör förskott på arv. Det kan istället lösas vid arvskiftet när deras mor har gått bort. Din dotter kan dock såklart välja att ge sonen ett lika stort förskott på arv som dottern fick, så de får lika mycket vid arvskiftet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning