Kan socialtjänsten överklaga ett förvaltningsrättsligt beslut?

Får socialtjänsten överklaga om deras ansökan om lvu inte går igenom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om socialtjänsten kan överklaga ett förvaltningsrättsligt beslut. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och förvaltningslagen (FL).


Vem får överklaga ett förvaltningsrättsligt beslut?


Eftersom din fråga berör socialtjänsten, ska det först nämnas att beslut som fattas med hjälp av tillämpning SoL kan överklagas till förvaltningsrätten (16 kap. 3 § SoL).


Huvudregeln är att beslut från socialtjänsten får överklagas av den som beslutet angår om det gått den emot, d.v.s. om beslutet varit till nackdel för den berörde (42 § FL). Denna klagorätt finns även för de som inte är riktade mot en själv, förutsatt att man ändå påverkas av beslutet och att man har ett av lagen erkänt intresse av beslutet det rör sig om, vilket kan utläsas genom följande domar; MÖD 2019:19 och HFD 2014 ref. 8.


Vad som kan anses gälla i ditt fall är att socialtjänsten inte har någon klagorätt eftersom beslutet inte angår eller påverkar dem på något sätt. Skulle det vara så att någon utan klagorätt har överklagat ett sådant beslut så ska denna överklagan avvisas, d.v.s. inte prövas överhuvudtaget (47 § FL).


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000