Kan socialtjänsten inleda utredning åtta månader efter att anmälan inkommit?

Hej! Min fråga är om det har legat en orosanmälan hos socialtjänsten i skräpposten i 8 månader och de sedan upptäcker den. Kan de då öppna en utredning efter så lång tid?? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Aktuell lag

Eftersom att din fråga rör socialtjänsten och deras verksamhet är socialtjänstlagen (SoL) 

aktuell lag i detta fall. Jag kommer därför att utgå ifrån den när jag besvarar din fråga.


Socialnämndens utredningsansvar

När socialnämnden får in en anmälan ska de utan dröjsmål inleda utredning (11:1 första stycket SoL). Med utan dröjsmål avses ett viss krav på skyndsamhet, det får alltså inte dröja alltför länge innan socialtjänsten inleder en utredning.


När anmälan avser ett barn

Eftersom att du i din fråga skriver att det handlar om en orosanmälan, antar jag att anmälan rör ett barn. Det finns särskilda regler socialtjänsten måste förhålla sig till om en anmälan rör ett barn. Till att börja med ska socialnämnden omedelbart utreda om barnet behöver omedelbart skydd (11:1 a första stycket SoL). Sedan ska ett beslut om att inleda utredning fattas inom fjorton dagar från det att anmälan kommit in till socialnämnden (11:1 a andra stycket SoL). Om det däremot redan pågår en utredning om det barnet som anmälan avser, behöver inte ett sådant beslut fattas. Om socialnämnden tar beslut om att inleda utredning, ska den vara slutförd senast inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl kan utredningen dock förlängas viss tid (11:2 andra stycket SoL).


Att socialtjänsten vill inleda en utredning först åtta månader efter att en anmälan inkommit, bör strida mot det skyndsamhetskrav som de har. Däremot så innebär inte det att de är förbjudna att inleda en utredning.


Socialtjänsten får inleda utredning utan att en anmälan inkommit

Socialtjänsten får även på eget initiativ inleda en utredning (11:1 första stycket SoL). Alltså, det krävs inte en anmälan för att de ska få inleda en utredning. Eftersom att socialtjänsten genom den här anmälan, även om den är åtta månader gammal, har fått kännedom om en situation som de bedömer kräver en utredning har de en skyldighet att inleda en sådan. Även om det kan ifrågasättas varför det har dröjt så länge, så har de rätt att inleda en utredning efter så lång tid.


Slutsats

Min slutsats blir därmed att det inte finns något hinder mot att socialtjänsten inleder en utredning, även om det har gått åtta månader sedan en anmälan inkommit.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”