Kan socialnämnen besluta utan vårdnadshavarens samtycke?

2019-06-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Får socialnämnden besluta om att familjehemsplacera ett barn som är 16 år, utan samtycke från vårdnadshavaren? Om man bortser från LVU.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För beslut om familjehem som inte baseras på LVU är socialtjänstlagen (2001:453) tillämplig. I 3 kap. 6 a § SoL finns det en bestämmelse som tillåter socialnämnden att besluta om öppna insatser för barn över 15 år utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. Detta innebär att ett barn som är 16 år själv får lov att avgöra och samtycka till socialnämndens beslut om familjehemsplacering utan vårdnadshavarens godkännande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (461)
2019-09-23 Hur överklagar man beslut om kommunalt avlopp?
2019-09-15 Håller förvaltningsrätten muntlig förhandling i överklagade mål?
2019-09-15 Kan man få socialbidrag om man vägrar ta CSN?
2019-09-01 Medlemsskap i kommun grundat på delägarskap i fast egendom

Alla besvarade frågor (73018)