FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt01/06/2019

Kan socialnämnen besluta utan vårdnadshavarens samtycke?

Hej! Får socialnämnden besluta om att familjehemsplacera ett barn som är 16 år, utan samtycke från vårdnadshavaren? Om man bortser från LVU.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För beslut om familjehem som inte baseras på LVU är socialtjänstlagen (2001:453) tillämplig. I 3 kap. 6 a § SoL finns det en bestämmelse som tillåter socialnämnden att besluta om öppna insatser för barn över 15 år utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det. Detta innebär att ett barn som är 16 år själv får lov att avgöra och samtycka till socialnämndens beslut om familjehemsplacering utan vårdnadshavarens godkännande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Hittade du inte det du sökte?