Kan socialnämnden kräva att mamman skall ta sonens studiebidrag och underhåll?

2019-12-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en myndig son som bor hos sin mamma som inte har något arbete eller någon annan inkomst så hon är tyvärr beroende av socialbidrag. Sonen studerar på gymnasiet och har därmed studiebidrag.Min son får numera underhållet och studiebidraget till sitt konto.Hans mamma säger nu att socialen kräver att hon ska ha alla pengarna.Kan detta verkligen stämma?Hur är det egentligen? Vilka regler gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din frågeställning så undrar du om socialnämnden kan begära att mamman skall ta över de pengar som din son får av underhållet och studiebidraget. När jag svarar på din fråga kommer jag att inledningsvis utreda vilka bestämmelser det rör sig om och vad de säger. Efter det kommer jag beskriva vad som händer i praktiken i just er aktuella situationen.

Den lagstiftning som kommer att vara relevant att titta i är socialtjänstlagen (SoL) eftersom frågan handlar om ett bistånd från socialnämnden.

Vilka bestämmelser är det som berörs i det aktuella fallet?

I detta fall handlar det om att mamman till din son har ett socialbidrag i enlighet med 4 kap. 1§ SoL. När en bedömningen om socialbidrag skall äga rum får socialnämnden beakta andra tillgångar i hemmet. Anledningen till detta är att den enskilde skall i så stor mån som möjligt tillgodose sina behov själv eller på ett annat sätt än genom bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL. På grund av den principen kan därför socialnämnden beakta att sonen får bidrag, vilket gör att socialnämnden kan sänka socialbidraget då hon kan tillgodose sina behov på ett annat sätt.

De tillgångar som inte får beaktas av socialnämnden vid en sådan bedömning är om din son hade en egen inkomst på grund av eget arbete (4 kap. 1a§ SoL). I er aktuella situation har din son dock inte arbetat ihop pengarna vilket gör att undantaget inte blir aktuellt. Din sons underhåll och studiebidrag kan på så sätt ses som en tillgång för mamman som socialnämnden kan ha med i sina beräkningar av socialbidraget.

Vad händer i praktiken i er situation?

Det finns dock ingenting i lagen som säger att din son måste dela med sig av pengarna eller att socialnämnden kan begära att mamman skall få pengarna till sitt konto. Utan detta handlar mer om att det är en fråga som lämnas till hushållet.

Slutsats:

Det finns inget rättsligt tvång till att din son skall överföra pengarna till mammans konto. Däremot kan socialnämnden beakta att mamman har tillgång till pengarna (genom att sonen som bor hemma har tillgångar) och genom det ge henne mindre i socialbidrag. Just på grund av att hon har en möjlighet att tillgodose sina behov på annat sätt, även om utfallet kanske inte rent praktiskt blir så. Slutligen blir det alltså tal om en samvetsfråga i själva familjen.

Har du fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vill du ha en mer djupgående juridisk hjälp rekommenderar jag dig starkt att boka en tid en av våra duktiga jurister här på Lawline.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att du finner klarhet i situationen!

Allt gott,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81741)