Kan socialnämnden ge vård inom ramen för SoL utan förälders samtycke när barnets LVU har blivit upphävt i förvaltningsrätten?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Om mitt barns LVU blivit upphävt i förvaltningsrätten kan socialen utan mitt medgivande sätta en SOL placering på barnet då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

En placering inom ramen för SoL kräver samtycke

Samhällets socialtjänst ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 § tredje stycket). Detta innebär att åtgärder inom SoL ska vara frivilliga och den enskilda ska kunna vara med och bestämma. En av flera förutsättningar för tvångsvård enligt LVU är att det inte finns samtycke till vård från vare sig vårdnadshavaren eller från barnet, om denne är över 15 år (LVU 1 § andra stycket). För frivillig vård enligt SoL innebär alltså detta omvänt att det krävs samtycke från antingen vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ensamt om barnet är under 15 år eller från både vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och barnet om barnet är över 15 år.

Vad exakt innebär detta i din situation?

Om du är vårdnadshavare för ditt barn kan inte socialen ge barnet vård inom ramen för SoL utan ditt samtycke. Om ditt barn är över 15 år krävs även dennes samtycke till vården.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (646)
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?
2021-05-14 Tillstånd för djurhållning
2021-05-13 Ska jag skicka in mina intyg till Förvaltningsrätten?
2021-05-13 Kan jag överklaga en dröjsmålstalan till förvaltningsrätten?

Alla besvarade frågor (92282)