Kan socialen ta mitt barn för att jag begått ringa stöld?

FRÅGA
Jag har en fråga. Om man är i affären med sitt barn och råkar få med sig varor ut som man egentligen skulle betalat förr och en vakt tar en. Tar socialen barnet då för det va ju inget man hade planerat utan glömde helt av det eftersom det va mycket tänk på annat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du begått något brott?

Det finns två tänkbara brott i ditt fall: stöld och ringa stöld (8 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken). Med stöld avses att någon olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada (8 kap. 1 § brottsbalken). Är brott som avses i 1 § med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Här kollar man främst på värdet av egendomen och gränsen ligger på 1250 kr. Vad du skulle kunna dömas till beror alltså på värdet. I ditt fall tolkar jag det som att du var i en affär, varför jag har svårt att se att det skulle bli annat än ringa stöld.

Du nämnde i din fråga att du råkade få med dig varorna. Vid både stöld och ringa stöld krävs så kallat uppsåt. Då du inte var medveten om vad du gjorde är troligtvis svårt att hävda att du hade uppsåt. Samtidigt är det upp till en domstol att avgöra, varför jag tyvärr inte kan ge dig ett exakt svar.

Kan socialen tvångsomhänderta ditt barn på grund av ringa stöld?

Socialmyndighetens möjlighet att med tvång, ta barnen från din vårdnad, regleras i lagen om vård av unga (LVU). Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Det är alltså högt ställda krav för att ett barn ska tvångsomhändertas. Ringa stöld är inte tillräckligt i sig.

Sammanfattning

Socialmyndigheten har ingen möjlighet att omhänderta ditt barn om du skulle dömas för ringa stöld.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (735)
2021-10-26 Kan jag bli polisanmäld för stöld även om jag kommer tillbaka och betalar i efterhand?
2021-10-24 Får min granne lov att hålla kvar min katt i sin lägenhet?
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

Alla besvarade frågor (96614)