Kan SL:s kontrollanter ta bild och använda bilden som bevis för att ge böter?

Kan sl kontrollanter ta bild på dig och använda bara bilden som bevis för att ge böter?

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Fotografering av SL:s kontrollanter

SL:s biljettkontrollanter kan använda kroppsburna kameror. Syftet till användningen av kamerorna är att minska hotfulla situationer gentemot biljettkontrollanterna, samt att ta stillbilder för att styrka identiteten på de personer som ska betala tilläggsavgift, i de fall där giltig id-handling saknas. Foton som tagits vid biljettkontroll raderas senast 3 månader efter inbetalning av tilläggsavgiften eller att ärendet har avskrivits. Om tilläggsavgiften inte är inbetald eller avskriven raderas inspelat material efter 12 månader. Inspelat material i samband med hot och våld raderas efter 30 dagar.


Denna information, tillsammans med mer återfinns på SL:s hemsida


Kränkande fotografering i förhållande till fotografering i allmänheten

Av 4 kap 6 a § första stycket brottsbalken följer bland annat att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering


Huvudregeln är att det är straffbart att ”olovligen”, det vill säga utan samtycke eller stöd i lag och i hemlighet ta bilder på någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Däremot sätter lagen inte några hinder mot att fotografera och filma i allmänna miljöer, såsom i parker, på torg eller i kollektivtrafiken. 


Sammanfattande bedömning

Alltså, finns det ingen juridisk problematik kring att SL:s kontrollanter bär kamera och använder den i situationer där det är lämpligt och nödvändigt för att säkra bevisning där personen saknar identifikationshandling. Jag förstår emellertid frustrationen, och att det kan kännas kränkande, men rent juridiskt föreligger inga problem i en situation där fotograferingen sker lämpligt. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000