Kan skuldsanering påverka möjligheten till svenskt medborgarskap?

Jag har bott i Sverige i över 30 år, och har 2 barn med en svensk man som jag var gift med. Under vår skilsmässa så blev jag skuldsatt tack vare gemensamma lån som ex-maken inte skötte betalningar på under tiden jag och barnen bodde på skyddat boende (och inte fick ut betalningsuppgifter från banken). Dessa lån gick till inkassoföretag med skyhöga räntor, under flera år försökte jag betala av dessa lån ensam, ex-maken gjorde inga inbetalningar och skulden bara växte pga räntorna. Situationen var ohållbart och jag fick rådet att ansöka om skuldsanering, som jag beviljades och är inne på sista året nu. Under tiden har jag mest studerat och sköter studierna. Finns det en möjlighet att jag kan få svenskt medborgarskap eller måste jag vänta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om villkor för medborgarskap hittar du i lagen om svenskt medborgarskap.

Fem kriterier för svenskt medborgarskap

För att du ska kunna få ett svenskt medborgarskap är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Du måste ha styrkt identitet, ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, bott i Sverige i minst fyra/fem år beroende på omständigheter samt att du måste ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt (11 § lagen om svenskt medborgarskap).

Av vad jag kan bedöma så uppfyller du de fyra första kriterierna som krävs för medborgarskap i Sverige. Det kriteriet som skulle kunna stoppa dig från att få svenskt medborgarskap skulle i sådana fall vara kriteriet om att du har och kan förväntas leva ett hederligt liv.

Skuldsanering kan vara ett hinder för beviljande av svenskt medborgarskap

Det är Migrationsverket som bedömer om du uppfyller kriterierna för svenskt medborgarskap eller inte. Vad gäller kriteriet "hederligt liv" tar Migrationsverket hänsyn till om du exempelvis har begått några brott eller om du är skuldsatt. Migrationsverket gör även en framåtsyftande bedömning där de bedömer om det finns risk för att du i framtiden kommer att begå brott eller bli skuldsatt.

Du nämner att du är inne på sista året av din skuldsanering vilket betyder att Migrationsverket troligtvis kommer att avslå din ansökan om svenskt medborgarskap. Vidare är det även så att du kan komma att få vänta ytterligare en period på ca två år efter din skuldsanering för ett beviljande av medborgarskap. Detta eftersom Migrationsverket vill se att du verkligen har möjlighet att klara dig ekonomiskt även efter skuldsaneringen.

Som svar på din fråga skulle jag därför säga att skuldsanering har en stor inverkan på möjligheten att få svenskt medborgarskap och att du därför bör vänta med att ansöka om medborgarskap tills skuldsaneringen är över.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”