Kan skulder gå i arv?

Min mamma har dött o vi är särkullebarn ärver vi skulderna till hennes make då t.e.x kontokort med mera?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här!

Jag tolkar din fråga som så att du vill veta om ni kommer ärva er mammas skulder eller inte.

Det korta svaret på din fråga är nej, barn ärver inte sina föräldrars skulder. Dock finns det vissa saker ni ska vara uppmärksamma på och vilka de är tänkte jag redogöra för nedan.

När er mamma dör så ska hennes skulder betalas med tillgångarna i dödsboet. Det som blir över ska ni som ingår i dödsboet (dödsboets delägare) sedan dela upp mellan er. Finns det inga tillgångar över efter att hennes skulder betalats så behöver ni inte betala skulderna.

Skulle ni dela upp tillgångarna mellan er innan dödsboets skulder har betalats så är det viktigt att ni är medvetna om att bodelningen eller själva överlåtelsen av tillgångarna till er kan gå åter. Detta för att täcka de skulder som finns kvar i dödsboet. Dödsbodelägare är solidariskt betalningsansvariga, det innebär att skulle exempelvis någon annan delägare (som t.ex. din syster eller bror) inte kunna betala tillbaka sin andel så kan du bli betalningsskyldig för hela hans eller hennes andel 21 kap. 4 § ÄB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Johan HeimanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning