Kan skolelever diskriminera varandra enligt diskrimineringslagen?

Jag tycker att det är förvirrande med diskrimineringslagen. Min fråga lyder... kan elever inom vuxenutbildning diskriminera varandra? Jag vill själv svara nej på frågan, d v s inte i juridisk mening. Alltså att det snarare är skolan som i juridisk mening gör sig skyldig till diskriminering om man inte åtgärdar/aktivt arbetar med att förhindra det som sker mellan eleverna, t ex trakasserier pga t ex funktionsnedsättning, sexuell läggning el etnicitet. Är det korrekt uppfattat? Men vad gör då sig elev skyldig till i juridisk mening? Det kan väl fortfarande bedömas som ett brott men då inte diskriminering?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle säga att du har tolkat lagen korrekt. Diskrimineringslagen riktar sig till vissa aktörer, bl.a. skolor och utbildningsanordnare (2 kap. 5 §). Det innebär i ditt fall att skolan och dess personal inte får diskriminera någon elev. Ett tydligt exempel på detta skulle vara om en elev får sämre betyg på grund av dennes sexuella läggning. 

Det stämmer också att skolan har en skyldighet att aktivt jobba mot trakasserier och sexuella trakasserier (2 kap. 7 §) och följden av att skolan skulle bryta mot bestämmelser i diskrimineringslagen blir att de får betala ersättning till den som blivit utsatt för diskriminering eller den som blivit trakasserad till följd av att skolan brustit i sin skyldighet att vidta åtgärder (5 kap. 1 §).

Lagen riktar sig alltså inte mot enskilda fysiska personer. Eleverna i skolan kan därmed inte bryta mot lagen genom att trakassera varandra. Däremot kan deras beteende vara brottsligt och då finns bestämmelser om det i brottsbalken. Du beskriver inte i din fråga vad för typ av handlingar det rör sig om (som eleverna gör mot varandra) men brott som skulle kunna bli aktuella kan jag tänka mig är t.ex. ofredande, olaga hot, olaga tvång och dessa bestämmelser hittar du i brottsbalkens fjärde kapitel. Om det rör sig om kränkningar av sexuell natur finns bestämmelser i sjätte kapitlet. Det finns en bestämmelse i brottsbalken som heter "olaga diskriminering" (se 16 kap. 9 §) men denna riktar sig inte heller till fysiska personer och blir därmed inte aktuell i det här fallet.


Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo