Kan skolans personal tvinga ett barn att duscha efter en idrottslektion?

Hej Min son gå i förskoleklass och han vill inte duscha efter idrottslektioner. Kan idrottslärare eller skolan tex rektor tvinga min son att duscha? Finns det någon lag och paragraf som säger att skola och skolas personal inte kan tvinga ett barn att duscha och att förälder bestämmer huruvida ens bar ska duscha i skola efter idrottslektioner eller vid något annat tillfälle. I så fall vilken lag och paragraf kan man åberopa. Tack på förhand för ert snabba svar! Vänlig hälsning!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om din sons idrottslärare, rektorn eller annan personal på hans skola kan tvinga honom att duscha efter idrotten. Vidare tolkar jag det som att du undrar om det finns någon bestämmelse som säger att det är föräldrarna som har den bestämmanderätten. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning.


Idrottsläraren kan inte tvinga ditt barn att duscha efter en idrottslektion

Varken idrottsläraren, skolans rektor eller annan personal på skolan kan tvinga ditt barn att duscha efter en idrottslektion. Det finns ingen paragraf i någon lag som säger att någon av skolans personal skulle ha juridisk rätt att bestämma över att barn ska duscha efter en idrottslektion. Det skolans personal kan göra är att informera barn och deras föräldrar om vikten av personlig hygien och att man bör duscha efter att man har ägnat sig åt fysisk aktivitet.


Bestämmelser i föräldrabalken (FB) hänvisar till att föräldrarna bär det fulla ansvaret

Ytterst är det barnet själv, beroende på ålder och mognad, som bestämmer om det ska duscha efter idrotten eller inte. Föräldrarna har dock ett ansvar att se till att barnet får den omvårdnad det har rätt till (6 kap. 1 § FB och 6 kap. 2 § andra stycket FB). Den/de föräldrar som har vårdnaden över ett barn har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden och i takt med att barnet blir äldre och utvecklas mer ska man ta hänsyn till barnets önskemål och synpunkter (6 kap. 11 § FB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Skolans personal kan aldrig bestämma att ditt barn ska duscha efter en idrottslektion men kan väl upplysa barnet och föräldrarna om vikten av god hygien. Du beskriver att ditt barn går i förskoleklass och att han inte vill duscha i skolan efter idrottslektionen. Ytterst är det den som är vårdnadshavares som bestämmer när barnet är i den åldern men i detta fall uttrycker barnet tydligt att det inte vill. Så länge föräldrarna tar ansvar för att barnets hygien sköts genom att istället duscha hemma efter skolans slut ser jag inga problem med att ni för en dialog med skolan och förklarar hur ert barn känner.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”