FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/04/2022

Kan skolan neka att ett barn går hem själv trots att vårdnadshavaren begärt det?

Hej! Kan en skola neka ett barn att ta sig hem själv om föräldern önskat så efter barnets mognad och vårdnadshavarens bedömning? Gäller ett barn i förskoleklass med ålder 7,5år. Sträcka hem, ev trafik, tid själv har skolan inte ens velat veta. Blankt nej. Tycker det låter konstigt. Jag som vårdnadshavare har naturligtvis bedömt ovannämnda faktorer. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavare har ett tillsynsansvar som regleras i 6 kap. 2§ st. 2 föräldrabalken (FB)

Av bestämmelsen följer att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

När ett barn/elev vistas i skolan övergår vårdnadshavararens ansvar över på skolan. Precis som det är för vårdnadshavare ska det ansvar som skolans personal har förändras utifrån elevens ålder och utveckling. Barnets ålder kan således få betydelse och ansvaret är olika långtgående beroende på vilken årskurs barnet går i. I ett beslut har Justitieombudsmannen (JO) framfört kritik till en rektor som beslutat att inte låta en släkting till en elevs vårdnadshavare hämta barnet i skolan. Rektorn fann det olämpligt att barnet skulle hämtas av släktingen och sedan sova där då barnet inte påstods känna igen släktingen. Jo förklarade att vårdnadshavare är dem som har det huvudsakliga ansvaret för sina barn och har såväl rättighet som skyldighet att bestämma i frågor om barnens personliga angelägenheter. 

Ja, det stämmer att tillsynsskyldigheten övergår till skolan, men JO tydliggjorde att detta inte ger skolan befogenhet att sätta sig över en vårdnadshavares beslut rörande barnet. Ifall skolan däremot känner tvivel måste skolan agera. En första utgångspunkt ät att ha en diskussion med vårdnadshavaren  

Även om JO beslutet behandlade en sådan situation om vem som skulle hämta eleven, torde vägledning kunna hämtas gällande ditt fall. Skolan kan som sagt inte sätta sig över vårdnadshavarens beslut men måste agera om situationen är allvarlig. Här skulle det vara bra att arbeta riktlinjer med dig och diskutera vad och varför skolan finner det olämpligt samt alternativa lösningar. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”