Kan skolan kräva att elever tar med egen dator?

Hej!

Har en fristående gymnasieskola rätt att kräva att elever har med sig en egen dator till skolan. Befinner de sig under skollagen då den säger att utbildningen ska vara avgiftsfri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om datorn är en förutsättning för att eleven ska kunna ta del av undervisningen i skolan måste skolan säkerställa att alla elever får tillgång till datorer utan att betala någon avgift (eller att de tvingas ta med egen). Det framgår av 1 kap. 8 § skollagen att "alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet...". Alla elever ska alltså ha rätt till lika tillgång till utbildning. Med bakgrund av detta, har skolan inte rätt att kräva att elever tar med sig egen dator.

Har du några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo