Kan skolan kräva att elever tar med egen dator?

FRÅGA
Hej!Har en fristående gymnasieskola rätt att kräva att elever har med sig en egen dator till skolan. Befinner de sig under skollagen då den säger att utbildningen ska vara avgiftsfri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om datorn är en förutsättning för att eleven ska kunna ta del av undervisningen i skolan måste skolan säkerställa att alla elever får tillgång till datorer utan att betala någon avgift (eller att de tvingas ta med egen). Det framgår av 1 kap. 8 § skollagen att "alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet...". Alla elever ska alltså ha rätt till lika tillgång till utbildning. Med bakgrund av detta, har skolan inte rätt att kräva att elever tar med sig egen dator.

Har du några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96519)