Kan skadeersättning utmätas?

Hej. Undrar om Kronofogden kan göra en utmätning av skadeersättning från LÖF försäkringar när jag nu ligger i en klubbad skuldsanering

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Skadeersättning från LÖF utgår med stöd av patientskadelagen. Eftersom patientskadelagen inte reglerar frågor om utmätning gäller försäkringsavtalslagen (1 kap. 3 § försäkringsavtalslag).

Kan skadeersättning utmätas?

Ersättning som ska tillfalla den försäkrade får inte utmätas för den försäkrades skulder (15 kap. 10 § första stycket försäkringsavtalslag). Notera dock att ersättningsbelopp som har tillfallit den försäkrade och inte hållits avskilt efter utbetalningen får utmätas för den försäkrades skulder (15 kap. 10 § andra stycket försäkringsavtalslag). Om två år har passerat sedan beloppet skulle betalas får dock även sådan ersättning som hållits avskilt utmätas till den del beloppet inte behövs för den försäkrades försörjning eller för att fullgöra underhållsskyldighet som åvilar hen (15 kap. 10 § andra stycket försäkringsavtalslag).

Om du redan fått skadeersättningen och det ännu inte passerat två år krävs det alltså att du har hållit beloppet avskilt för att de ska undantas från utmätningen. Med avskilt menas att skadeersättningen inte ska ha sammanblandats med dina övriga tillgångar. Om beloppet har förvarats på ditt vanliga privata bankkonto som du använder dagligen är kravet på avskilt således ej uppfyllt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo