Kan särkullbarn kräva sin laglott?

Min hustru sedan 25 år tillbaka gick bort den 17:e februari. Vi har ett gemensamt testamente där det står att vi båda önskar att den överlevande av oss skall sitta kvar i orubbat bo.

För ca 15 år sedan köpte vi gemensamt en sommarstuga där jag numera skrivit mej och bosatt mej permanent eftersom jag inte har råd med två boenden. Sommarstugan är belånad till ca 1/3 av marknadsvärdet.

Vi har inga gemensamma barn utan vardera två vuxna barn samt ett antal barnbarn.

Min hustrus barn respekterar inte vårt gemensamma testamente utan kräver sin laglott.

Kan de kräva att jag tvingas belåna huset ytterligare för att de skall få ut sin laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makes arvsrätt genom testamente:
Som make har man som en huvudregel alltid rätt att ärva sin avlidne make (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dock går den här rätten aldrig före rätten för särkullbarns (icke gemensamma barn) arvsrätt. Det är bra att skriva ett testamente för att säkra upp att den ena maken inte blir lidande vid en bortgång, men man kan aldrig testamentera bort barns rätt till arv. En huvudregel i svensk rätt är att man inte kan göra barn arvlösa.

Särkullbarns rätt till laglott:
Är det så att det inte är gemensamma barn som i ditt fall, då har barnen rätt att få ut sitt arv direkt. Barnen har dock möjligheten att självmant avstå från sitt arv till förmån för dig och de hamnar då i samma situation som om det hade varit era gemensamma barn och de ärver sin mammas egendom när du avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Detta är dock något barnen själva väljer, det finns inget krav. Jag tolkar frågan som att de dock inte vill vänta med att få ut sin arv och de har då alltid rätt att få ut åtminstone sin laglott direkt. Detta gäller trots att ni har ett testamente. De kan inte kräva att du belånar huset mer men de kan kräva att få ut andra tillgångar från din frus dödsbo så de får ut den andel som motsvarar laglotten. Laglotten är alltså hälften av den summan som barnen hade haft rätt om ett testamente inte hade funnits och de hade ärvt allt enligt reglerna i ärvdabalken.

Gemensamma barn:
För att förtydliga så är det så att ni bara hade haft gemensamma barn hade de ärvt all egendom och barnen hade fått ”vänta” med att få ut sitt arv.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000