Kan särkullbarn göras arvlös genom testamente?

2021-06-26 i Laglott
FRÅGA
Kan man göra särkullbarn arvslösa genom att skriva ett testamente till ett barn inom äktenskap
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige är det svårt att göra sina barn arvlösa, oavsett om dessa är födda inom äktenskapet eller inte.

Barn till den som avlidit har lika arvsrätt oberoende om dessa är födda inom äktenskapet eller inte (2 kap. 1 § ärvdabalken). Barn har alltid rätt till sin laglott. Laglotten består av halva arvslotten som barnet enligt lag skulle ärvt (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten kan således inte testamenteras bort. Du kan emellertid testamentera bort den del av arvet som inte utgör laglotten.

Exempel: Arvlåtaren har vid tidpunkten för sin död en kvarlåtenskap som uppgår till 100 kr. Arvlåtarens två barn får enligt lag en arvslott på 50 kr var. Det finns emellertid ett testamente som anger att särkullbarnet endast har rätt till sin laglott. Särkullbarnet får då 25 kr (laglott) medan det andra barnet i stället får 75 kr (arvslott + testamente).

Svaret på din fråga är att det inte går att testamentera bort ett särkullbarns arv så att det understiger laglotten. Det är däremot fritt fram att testamentera så att särkullbarnet endast erhåller sin laglott. Tänk på att särskilda krav ställs vid utformningen av ett testamente. Uppfylls inte de lagstadgade kraven är inte testamentet giltigt.

Hoppas att jag kunde besvara din fråga. Behöver du hjälp med upprättandet av ett testamente får du mer än gärna höra av dig till mig på my.ohman@lawline.se så förmedlar jag kontakt till våra duktiga jurister.

Vänligen,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96471)