Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?

2020-08-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Varför kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?(anstalt)
SVAR

Hej,

Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Sitter man som intagen på anstalt regleras ens "vistelse" av fängelselagen, och det är också den lagen jag kommer utgå ifrån när jag besvarar din fråga. Utifrån hur du formulerat din fråga tolkar jag det som att du syftar till samtal som sker via telefon eller på annan elektronisk väg, och att du inte syftar till fysiska besök. Detta kommer därför bli min utgångspunkt i svaret.

Får en intagen ha kontakt med personer utanför anstalt?

En intagen får ha kontakt med personer utanför anstalten (t.ex. familj, partner, vän eller annan närstående) genom "elektronisk kommunikation". Det innebär t.ex. att användning av fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post omfattas av begreppet. Den elektroniska kommunikationen får utföras i den utsträckning som det lämpligen kan ske, vilket syftar till praktiska förutsättningar för kommunikationen. Det kan t.ex. variera beroende på anstaltens rutiner och tillgång till teknisk utrustning (7 kap. 4 § stycke 1 fängelselag).

Kan en intagen nekas kontakt med personer utanför anstalt?

Den elektroniska kommunikationen kan nekas av olika anledningar. Det kan antingen vara om

det finns särskilda säkerhetsskäl till det (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 1 fängelselag),om det gör det svårare för den intagnes anpassning i samhället (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 2 fängelselag),eller om det på något annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan, dvs personen den intagne har elektronisk kommunikation med (7 kap. 4 § stycke 1 punkt 3 fängelselag).

Om personalen på anstalten anser att det av någon av de ovan nämnda anledningar finns anledning att neka den elektroniska kommunikationen kan de alltså dra in samtalen. Det är svårt att uttala sig om varför samtalen kan tänkas ha blivit indragna i ditt fall, och ofta är det sekretess på de beslut som fattas inom anstaltens verksamhet.

Olika sätt att gå vidare

Min rekommendation till dig blir att försöka kontakta anstalten och fråga om det finns möjlighet för dig att få mer information om varför samtalen blivit indragna. Det kan som sagt vara så att beroende på sekretess kanske personalen inte har möjlighet att ge dig mer information, men det skadar aldrig att fråga!

Det kan också vara bra att känna till att det går att begära att Kriminalvården omprövar beslutet om indragna samtal. Den som kan begära en sådan omprövning är den som beslutet angår om det har gått hen emot (14 kap. 2 § stycke 1 fängelselagen). Den som beslutet angår är av naturliga skäl den intagne, men det skulle även kunna vara den personen som den intagne skulle haft samtal och kommunikation med. Vill man begära en omprövning måste man skicka in en skriftlig begäran till Kriminalvården. Detta ska göras inom tre veckor, räknat från den dag då den som skickar in begäran om omprövningen fick del av beslutet (14 kap. 3 § fängelselag).

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till.

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89907)