Kan sambor kräva halva värdet för fritidshus när samboförhållande upphör?

Hej. Jag och min sambo separerade i början på 2000 taket. Han flyttade in i min hyresrätt utan något bohag. Vi köpte fritidshus där han stod på kontraktet men jag betalade kontantinsatsen. Han betalade 5000/mån. för hyra och mat och alla andra kostnader i bostaden. ( hyran var ca. 8000:-/mån.) Han betalade ränta på lån för fritidshuset plus övriga kostnader, ej mat. Han påminde mej alltid om att han betalade för fritidshuset och ansåg att vi då betalade lika mycket för bostad och fritidshus. Jag lät honom ha kvar fritidshuset men ansåg att hälften var mitt. Nu har han sålt huset utan att meddela mej! Kan jag kräva honom på hälften av pengarna som blev över av försäljningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor som rör samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL).

Begäran om bodelning ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde
När sambor flyttar från varandra räknas det som att samboförhållandet har upphört, 2 § SamboL. Det finns då en möjlighet för någon av er som sambor att begära bodelning, vilket innebär att man delar den egendom som räknas som samboegendom lika mellan er som sambor. Bodelningen är alltså inte obligatorisk, utan det krävs att en av samborna aktivt begär bodelning, vilket ska ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, alltså när ni flyttade ifrån varandra, 8 § SamboL. Om det är så att ni flyttade isär i början av 2000-talet har ingen av er längre möjlighet att begära bodelning, eftersom det i så fall har gått mer än ett år sedan ni flyttade isär. Du har alltså inte längre möjlighet att få ut halva husets värde genom bodelning enligt sambolagen.

Fritidshus räknas
inte som samboegendom
Oavsett om ni hade begärt bodelning i ett tidigare skede hade inte fritidshuset omfattats av bodelningen. Bodelningen avser nämligen enbart sådan egendom som räknas som samboegendom. Samboegendom är normalt bostad och bohag som köps gemensamt av samborna för gemensam användning, 3 § SamboL. När det gäller fritidshus finns dock ett undantag som säger att bostäder som används för fritidsändamål inte ska räknas som samboegendom, 7 § SamboL. Därmed räknas inte ert fritidshus som samboegendom, och skyddas därför inte av bestämmelserna i sambolagen.

Vilka andra möjligheter har du?
Det är möjligt att du kan hävda att du och din sambo kan anses ha avtalat om att du ska ha rätt till husets halva värde, men det förutsätter att din sambo har accepterat och förstått att det rör sig om ett avtal. Rör det sig om ett muntligt avtal är det dessutom svårt att bevisa vad som faktiskt gäller mellan er dessvärre.

Lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning