Kan sambor avtala om att vid den ena sambons död så ska efterlevande sambo få bo kvar i huset utan att barnen kan göra anspråk på arv?

FRÅGA
Hej!Min särbo och jag är i 65-årsåldern, med varsina två barn och ett antal barnbarn. Vi är på gång att köpa ett hus gemensamt. Kommer att skriva ett samboavtal (har ni förresten tips på någon i Uddevallatrakten som kan hjälpa oss?).Kan vi i ett dylikt avtal skriva så att om/när en av oss dör så kan den kvarvarande själv få bestämma hur länge hen vill bo kvar i huset utan att resp barn gör anspråk på arv? Inte heller laglott?
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Precis som du skriver att ni ska göra är det mycket bra att skriva ett samboavtal om ni planerar att köpa ett hus tillsammans och bli sambos. Eftersom jag inte känner till Uddevallatrakten särskilt väl har jag tyvärr inga tips på var ni kan vända er i Uddevalla för att få hjälp med det. Vi på Lawline har dock färdiga avtalsmallar som kan skräddarsys efter era önskemål till en fast kostnad, länken till de avtalen hittar ni här.

Sambor ärver enligt lagen inte varandra. Om du och din sambo vill avtala om vad som ska hända med ert gemensamma hus och egendom när någon av er går bort måste ni alltså upprätta ett testamente där detta framgår. Vid upprättandet av ett testamente är det viktigt att ni är medvetna om reglerna om laglottsskydd.

När en förälder går bort har barnen alltid en laglig rätt att åtminstone få ut deras så kallade laglotter. Laglotten är hälften av arvslotten. Det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 1§. Om du t.ex. efterlämnar 100 kr när du dör och har två barn blir barnens arvslotter 50 kr vardera. Barnens laglotter är hälften av deras arvslotter, i detta exempel blir alltså barnens laglotter 25 kr vardera.

Ett testamente som innebär att den avlidne sambons barn inte får ut deras laglotter blir utan verkan om barnen begär jämkning av testamentet. Det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 1 stycket. Svaret på din fråga är alltså att med hänsyn till laglottsreglerna kan du och din blivande sambo inte, med giltig verkan, fritt skriva i ett testamente att den ena sambon ska få bo kvar i huset utan att barnen kan göra anspråk på arv ifall ett sådant testamente skulle hindra barnens rätt till laglott.

För att du och din blivande sambo ska kunna vara säkra på att få bo kvar i huset efter att någon av er har gått bort krävs med andra ord i princip att era barn respekterar er önskan om att den efterlevande sambon ska få bo kvar i huset så länge denne vill. Men, eftersom det krävs att barnen faktiskt begär jämkning av testamentet för att testamentet ska bli utan verkan finns det egentligen ingenting som hindrar att ni upprättar ett testamente exakt så som ni vill ha det (även om det skulle kränka barnens laglotter) och sedan hoppas att barnen inte begär jämkning av det.

Om ni tror att era barn inte kommer att respektera er önskan om att den efterlevande sambon ska få bo kvar i huset så skulle ni kunna minimera era barns arv genom att i testamentet endast ge barnen rätt till deras laglotter istället för arvslotter och testamentera resterande egendom till respektive sambo. På så sätt får den efterlevande sambon åtminstone ärva en del egendom av den avlidne sambon.

Hoppas att jag lyckades besvarade era frågor! Om du eller din blivande sambo har fler frågor är ni givetvis välkomna att vänder er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?