Kan sambons son ärva huset?

Hej Lawline! Bodde i eget hus,när jag träffade min nuvarande sambo.Gav halva huset i gåva efter 10 år.

Min sambo har en son.Sitter jag i orubbat bo ifall min sambo skulle falla ifrån,eller ärver sonen halva huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en sambo avlider upphör samboskapet i enlighet med 2 § 3p sambolagen. Detta innebär att det, enligt 8 §, ska ske en bodelning, förutsatt att du begär det. Bodelningen skall då göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Om du har gett bort halva huset till din sambo är det således att anse som samboegendom. Samboegendomen ska som huvudregel delas i lika lotter, men när det gäller bostad finns vissa speciella regler. Av 16 § 2st följer att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. En förutsättning för detta är dock att ett övertagandet, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, kan anses skäligt. Det finns dock inga uppgifter i din fråga som tyder på att ett sådant övertagande skulle vara oskäligt.

Det innebär att det finns möjlighet för dig att bo kvar förutsatt att du avräknar egendomens värde på din lott. Halva husets värde kommer alltså att omvandlas till pengar. Sammanfattningsvis har sonen inte möjlighet att ta i anspråk halva huset fysiskt. Däremot kommer dess värde, förutsatt att din gåva går att bevisa, att omvandlas till pengar som sonen kan ärva.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning