Kan sambons barn ärva 15 år efter dennes död?

FRÅGA
Min morbror har avlidit. Han hade en sambo som avled för femton år sedan. Nu hävdar barnen till tidigare sambo att delar av lösöret är deras. Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din morbrors sambos barn har rätt till delar av sambornas gemensamma bohag.

Gällande rätt

Enligt 3 § sambolagen utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom om det har förvärvats för gemensamt bruk.

Sambors gemensamma bostad är till exempel fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem, 5 § sambolagen.

Enligt 6 § sambolagen avses med sambors gemensamma bohag möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Om ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § sambolagen. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Då ska så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Det som sedan återstår av samboegendomen ska läggas samman och delas lika mellan samborna, 12-14 §§ sambolagen.

Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas, 8 § sambolagen. Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet enligt 20:1 Ärvdabalken.

Vad som gäller för dig

Svaret på din fråga beror på om din morbror förrättade en bouppteckning och begärde bodelning inom tre månader efter att hans sambo dog. Om han inte gjorde det är det för sent för sambons barn att framställa några krav.

Men om det är så att han gjorde det så har barnen rätt att ärva sin förälder. Antingen får de dela på hela sambons del av dennes och din morbrors gemensamma egendom. Eller så har de åtminstone rätt till sin laglott (om sambon skulle ha testamenterat sin egendom till din morbror t.ex.), se 7:1 Ärvdabalken. Men om de bara har rätt till laglott skulle de ha begärt jämkning av testamentet senast sex månader efter att de tog del av testamentet, så det är för sent nu.

Sammanfattning

Sammantaget har barnen inte så stora möjligheter att få något efter så här lång tid, om det inte visar sig att bodelning gjorts och att inget testamenterats till din morbror. Om du skulle behöva ytterligare hjälp kan du ställa en expressfråga, här http://lawline.se/ask_a_question/express, eller anlita Familjens jurist, här http://lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86940)