Kan sambon ta över bostaden trots att den är införskaffad innan samboförhållandet inleddes?

FRÅGA
Hej,min bror införskaffade en bostadsrätt flera år innan han träffade sin nuvarande sambo. Han har hela tiden varit den enda av dem som betalat hyra och underhåll på lägenheten. Vid en eventuell separation mellan dem båda, påstår nu hon att den som har mest behov av lägenheten kan ta över den, dvs enligt henne, hon själv.Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vid en eventuell separation mellan två sambos ska all så kallad samboegendom delas lika mellan samborna, om någon av dem begär det.

(8 § sambolagen – SamboL).

Samboegendom är den bostad och det bohag som skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att det som köpts under och till samboförhållandet är samboegendom. Det som köpts innan och för eget bruk är alltså inte samboegendom. Din brors lägenhet ska alltså inte ingå som samboegendom i en eventuell bodelning.

Däremot finns det som sambon påtalar ett undantag, den som bäst behöver bostaden kan få rätt att överta denna trots att bostaden inte är samboegendom. Denna regel brukar få relevans om det finns barn med i bilden och den som ska ta hand om barnen mest behöver bostaden. Om din bror och hans sambo inte har barn gäller detta endast om det finns synnerliga skäl för sambon att överta bostaden. Om sambon får rätt att överta bostaden ska hon ersätta din bror för bostadens värde.

(22 § SamboL).

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88254)