Kan sambo ta min hyresrätt vid bodelning?

FRÅGA
Hej, jag har varit sambo med en kvinna som kommit och gått till den hyresrätten enbart jag har kontrakt på,hon har haft en del kläder hos mig inget är införskaffat till bostaden. Hon har kommit och gått i den meningen att vi har gjort slut och sedan blivit ihop igen, hon har pendlat mellan att vara ihop eller ej under ca 1 år, men bara bott ca 6 månader effektiv tid och i 3 månaders intervaller. Nu senast vi skiljdes åt så påtalade hon att hon ämnade ansöka om bodelning och då ta över hyresrätten som jag innehaft ca 6 år, hon har ej varit skriven här. Har hon möjlighet att mot min vilja ta över hyresavtalet m.m.MvhKarl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När ett par är sambo innebär det enligt lag att det föreligger ett parförhållande och att personerna stadigvarande bor tillsammans och har gemensamt hushåll. I ert fall föreligger därför ett samboförhållande i lagens mening trots att ert förhållande varit till och från, således blir sambolagen tillämplig, här.

Din fd. sambo vill nu begära bodelning och det innebär att er samboegendom ska delas upp. För att bostad eller bohag ska räknas som samboegendom krävs att egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen, här. Så som jag uppfattar dig så är det du som har kontraktet på hyresrätten och detta fick du några år innan ni träffades? Det skulle i så fall innebära att din hyresrätt är din enskilda egendom och således utgör den inte samboegendom.

Bodelning ska begäras senast 1 år efter att samboförhållandet upphört, 8 § SamL, här. Om din fd. sambo begär bodelning inom denna tid kommer alltså egendom som ni införskaffat för gemensamt bruk att vara den egendom som ska delas upp mellan er. Detta innebär att din hyresrätt kommer lämnas utanför en eventuell bodelning. Däremot finns det möjlighet för en sambo att överta hyres-bostadsrätt trots att den tillhör den andra sambons enskilda egendom, 22 § SamL, här. Detta sker dock bara i det fall att ni skulle ha gemensamma barn, att hon skulle vara gravid med ditt barn eller om det skulle finnas synnerliga skäl för henne att överta den. Denna regel tillämpas mycket restriktivt och det innebär att så länge det inte föreligger väldigt speciella omständigheter så har hon inte någon rätt till din hyresrätt.

Tips: Att vara sambo med någon innebär inte att paret ska dela lika på allt de äger så som vid skilsmässa vid äktenskap, utan bara det som införskaffats tillsammans. Det kanske kan vara värt att förklara för din fd. sambo hur det förhåller sig och min rekommendation till henne är att i ert fall, där det inte verkar föreligga så stor mängd gemensam egendom, knappast är värt att gå igenom processen med bodelning.

Sammanfattningsvis: Nej, din sambo har inte rätt att överta din hyresrätt då denna utgör egendom som du förskaffat långt innan ert samboförhållande. Den är således din enskilda och om det inte föreligger mycket speciella omständigheter från hennes sida så har hon inte möjlighet att överta den mot din vilja.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll