Kan sambo sitta kvar i "orubbat bo" utan testamente?

vi har varit gifta i 25 år men skilde oss 1992 har endast 2 gemensamma barn. Är nu sammanboende sedan 24 är tillbaka. Kan jag sitta i orubbat bo utan testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att förtydliga att jag vid besvarandet av din fråga utgår ifrån att era barn är myndiga. Detta kan ha betydelse för t.ex. vem som skulle förvalta omyndiga barns arv. Vidare framgår det inte heller i din fråga om ni har något samboavtal och jag antar därmed att det inte finns ett sådant.

Sambor har ingen legal arvsrätt utan det krävs ett testamente för att man som sambo ska ha rätt till arv. Den som ärver din sambo blir i stället era gemensamma barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). De har därför rätt att få ut sitt arv direkt när din sambo går bort. Detta innebär dock inte att du nödvändigtvis behöver stå tomhänt. När din sambo avlider kan du begära en så kallad bodelning av eran samboegendom (8 och 18 § sambolagen). En begäran om bodelning måste göras senast vid bouppteckningen (8 § sambolagen). I bodelningen ingår bara samboegendom och den fördelas i huvudregel lika mellan er båda (14 § sambolagen). Det kan därför vara till fördel för dig som efterlevande sambo att påkalla bodelning om din sambo ägde en större del av samboegendomen. Samboegendom är bostad eller bohag som köpts för ert gemensamma bruk. Detta gäller oavsett vem som köpt egendomen i fråga (3§ sambolagen).

Den sambo som bäst behöver t.ex. bostaden kan få den på sin lott om den begär det och det är skäligt (16 § andra stycket sambolagen). Om värdet för bostaden överstiger din andel i bodelningen måste du ersätta dödsboet för att det ska bli lika. Du kan alltså hamna i en sådan situation där du blir tvungen att "köpa ut" dödsboet för att få bo kvar.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen rätt för dig som sambo att bo kvar i "orubbat bo". Det bästa sättet att lösa det på är alltså att antingen gifta er igen eller skriva ett testamente. Värt att notera angående testamente är att barn alltid har rätt att kräva ut sin laglott och denna är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Behöver ni hjälp att upprätta ett testamente så är ni välkommen att boka tid hos en av våra jurister. Ni kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Mikaela KronmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”