Kan sambo kräva del av arv?

FRÅGA
Hej, jag och mina två systrar har nyligen förlorat vår pappa. Vi är eniga och det råder inga problem oss sinsemellan. Men några månader (ca 4-5) innan vår pappa avled löste han ut sin dåvarande sambo och hon flyttade ut och skaffade en egen lägenhet. Nu verkar det som att hans ex vill begära lösöre från lägenheten samt att hon insinuerar att det bara gällde en "testperiod", vilket inte var fallet enligt de samtal vi hade direkt med vår pappa. Hon hade även tagit emot en större summa i lån från pappa till sitt företag som hon sedan satte i konkurs i samma veva som hon flyttade ut. Dessa blir givetvis svårt att få tillbaka. Inget testamente är upprättat. Men frågan är om hon kräva att få en del av arvet i egenskap av fd sambo? Del av lägenhet, lösöre eller annat? Vilken bevisning krävs och från hennes eller vår sida?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken rätt en ex-sambo till en avliden person har att utkräva egendom från den avlidne

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL)

En sambo saknar arvsrätt men kan ha rätt till egendom genom bodelning

Sambor saknar arvsrätt efter varandra. Ett gemensamt testamente måste upprättas mellan sambor för att de ska ha rätt att ärva varandras egendom. Bodelning ska genomföras innan den avlidnes arv delas ut (23 kap. 1 § ÄB).

Bodelning kan krävas vid upphörande av samborelation

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Syftet med en bodelning är att värdet av sambornas samboegendom ska delas lika mellan samborna vid ett upphörande av ett samboförhållande. I sambolagen uppställs inga krav om att en begäran om bodelning ska ske inom en viss tid från och med samboförhållandets upphörande.

Samboegendom omfattar bara sådan egendom som införskaffats under förhållandet för gemensamt bruk

Till samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag. Vad som avses med bohag är husgeråd och möbler i det gemensamma hemmet. För att bostad och bohag ska vara samboegendom krävs att egendomen har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det saknar betydelse vem av samborna som har köpt egendomen eller om samborna köpt egendomen tillsammans. Det avgörande är att avsikten vid förvärvet måste vara att egendomen ska användas tillsammans av samborna.

Vad innebär detta för dig

Ex-sambon till er pappa kan kräva att en bodelning ska ske för att samboegendomen ska fördelas lika. Till samboegendom hör enbart egendom i form av bostad och bohag som införskaffats i syfte att samborna ska använda egendomen tillsammans. För att er pappas ex-sambo ska ha rätt till del av bostad och bohag krävs alltså att denna egendom införskaffats i syfte att användas gemensamt av er pappa och ex-sambon. Uppfylls inte detta krav så har egendomen inte karaktär av samboegendom som kan ingå vid eventuell bodelning. En bodelning ska göras innan er pappas arv fördelas. Till följd av detta är det alltså möjligt för ex-sambon att eventuellt få ut egendom genom bodelning. En sambo eller ex-sambo saknar dock arvsrätt, såvida det saknas testamente som uttrycker något annat. Vid fördelningen av det arv som er pappa efterlämnat kommer ex-sambon inte att ha rätt till egendom i kvarlåtenskapen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?