Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?

FRÅGA
Jag och min sambo ska flytta isär. Vi bor i villa och står båda på lagfarten och har lånet tillsammans. Nu är det så att han inte tar några egna intiativ till att flytta alternativt sälja huset. Jag vill därifrån och få min andel så att jag kan börja om.Vad gör jag? Kan jag på något sätt tvinga honom att sälja? Ingen av oss har råd att bo kvar i villan.Tacksam för svar.Karin
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du och din sambo är oense om vad ni ska göra med er gemensamma bostad i samband med ert samboskaps upphörande. Vidare uppfattar jag den som att du vill veta om det är möjligt för dig att tvinga fram en försäljning av bostaden om så krävs.

Regler om samboförhållande och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Regler om försäljning av gemensamt ägd egendom finns i samäganderättslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Ett samboförhållande upphör bland annat i det fall samborna flyttar isär (2 § första stycket sambolagen). Det är då möjligt för endera sambon att begära att en bodelning görs (8 § sambolagen). I en eventuell bodelning delas den så kallade samboegendomen lika mellan samborna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna har skaffat för sitt gemensamma bruk (3 § sambolagen). Observera dock att en begäran om bodelning måste göras inom ett år från samboförhållandets upphörande (8 § andra stycket sambolagen).

Bodelningen kan samborna genomföra på egen hand om de vill. Det finns dock vissa regler som det är bra att känna till. Av frågan framgår det att du och din sambo äger er bostad tillsammans och att ni har köpt den för ert gemensamma bruk. Detta innebär att den av er som bedöms ha bäst behov av bostaden har rätt att få denna avräknad på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). Den andra sambon har då rätt till ersättning för bostadens värde. För att avgöra vem som har bäst rätt till bostaden görs en behovs- och skälighetsprövning. En sådan kommer att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Av din fråga framgår det dock att du och din sambo inte är överens om vad ni ska göra med er bostad. I det fall ni inte kan komma överens om bodelningen så har ni båda rätt att ansöka om att en bodelningsförrättare utses (26 § sambolagen). Bodelningsförrättaren ser i så fall till att lösa eventuella konflikter så att bodelningen kan genomföras på ett godtagbart sätt för båda parter.

Försäljning av samägd egendom

Skulle du och din sambo av någon anledning inte komma överens om bodelningen så är det också möjligt för dig att ansöka om att bostaden ska säljas genom offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Detta är möjligt eftersom du och din sambo samäger er bostad. I vanliga fall måste samtliga ägare vara överens om beslut som rör samägd egendom (2 § samäganderättslagen) men den aktuella bestämmelsen utgör ett undantag. En sådan ansökan ska göras hos tingsrätten.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag rekommenderar att du först och främst försöker att lösa situationen genom att resonera med din sambo. Du kan exempelvis informera din sambo om vad lagen säger och att om ni inte kan lösa situationen sinsemellan så kommer du att gå vidare med ärendet. Detta skulle givetvis vara den enklaste och mest ekonomiska lösningen. Skulle inte detta lösa situationen så kan det vara bra att på något sätt ta hjälp utifrån, till exempel genom att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten eller kontakta ett juridiskt ombud. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2891)
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?
2021-04-01 Gemensam samboegendom

Alla besvarade frågor (91062)