Kan sambo hyra ut bostad utan den andres samtycke?

Hej

Jag och min sambo, som äger ett hus tillsammans, har valt att separera. Han har självmant valt att flytta ut men vill nu "hyra ut" halva huset till en helt för mig okänt person.

Har han rätt att göra det utan mitt samtycke?

Förutom det vill han även ta dit folk (dotter och ny partner) för att bo med "oss" under en weekend, jag undrar var drar man gränsen? Kan jag ta med mig hela fotbollslaget hem till "oss" under en vecka? kan jag ta med mig min syster och hennes sambo under samma period att bo hos "oss"?

tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att ert gemensamt ägda hus är samboegendom i enlighet med 3 § sambolagen, d.v.s. att huset har förvärvats för gemensam användning.

Enligt 23 § sambolagen har en sambo vissa inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. I första punkten i bestämmelsen framgår att en sambo får inte utan den andra sambons samtycke avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad som utgör samboegendom.

Det framgår i samma bestämmelse att även i det fall bostaden inte skulle utgöra samboegendom får en sambo inte avhända sig, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta en bostad om den andra sambon kan få rätt att överta bostaden enligt 22 § sambolagen.

Samtycke krävs dock inte enligt fjärde stycket i 23 § sambolagen om den andra sambon inte kan lämna giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan hämtas inom rimlig tid. I brist på ytterligare information utgår jag ifrån att ingen sådan omständighet föreligger i detta fall.

Om samtycke saknas för åtgärd som kräver samtycke enligt 23 §, framgår utav 24 § sambolagen att domstol får tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den.

Utifrån dessa bestämmelser tolkar jag det som att din sambo inte kan hyra ut bostaden utan ditt samtycke. Samma gäller om du vill hyra ut bostaden, d.v.s. åtgärden kräver då samtycke från din sambo. Men i det fall någon av er ändå vill företa åtgärden kan domstolen tillåta åtgärden på ansökan härom.

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning