Kan sambo ha rätt till bostadsrätt även om han inte betalt för den?

FRÅGA
HejFör en månad sen köpte min dotter en bostadsrätt och flyttade in i. Hon står på alla papper och även då på lånen. Nu en månad senare så flyttar hennes pojkvän också in i lägenheten. Så dom blir alltså sambos och han har ju då också sin adress dit. Nu undrar jag vad som kan gälla vid en ev. separation. Kan pojkvännen då ha samma rätt till lägenheten som min dotter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om din dotter flyttar ihop med sin pojkvän är sambolagen (SamboL) tillämplig. Sambolagen reglerar bland annat vad som gäller vid en eventuell separation.

Din dotters sambo har rätt till halva bostadens värde om den införskaffats för gemensam användning

Om din dotters samboskap i framtiden skulle upphöra ska det göras en bodelning om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska ingå den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till sambors gemensamma bostad räknas bland annat bostadsrätt (5 § första stycket p3 SamboL).

I din dotters fall blir det avgörande om bostaden anses införskaffad för gemensam användning eller ej. Utifrån hur din fråga är ställd går det att argumentera både för och emot. Det kan argumenteras för att hon skaffade bostadsrätten till sig själv och att hennes pojkvän sedan flyttade in. Likväl kan det hävdas från hennes pojkvän att eftersom de redan var ett par så införskaffades bostadsrätten för gemensam användning, även om han flyttade in något senare. Om det anses att bostaden införskaffats för gemensam användning ska den ingå i bodelningen och han har rätt till halva dess värde vid en separation (även om han inte betalt någonting).

Sambo kan i vissa fall ha rätt att överta den gemensamma bostaden även om den inte är samboegendom

Även om bostaden inte ska ingå i en bodelning kan din dotters sambo i vissa fall ha rätt att ta över bostaden. Om det begärs en bodelning kan hennes sambo begära att domstolen ska avgöra vem av dem som bäst behöver bostaden. Om hennes sambo behöver bostaden bäst och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt kan så beslutas. Har de inte barn tillsammans krävs det dock synnerliga skäl för ett sådant övertagande (22 § första stycket SamboL). Synnerliga skäl innebär att det är ett högt ställt krav och bara ska tillämpas undantagsvis. Rätten att överta den gemensamma bostaden i vissa fall ska som synes användas i undantagsfall och torde inte vara det som är mest aktuellt i din dotters fall.

Din dotter och hennes sambo kan skriva ett samboavtal för att avtala bort bostaden från bodelning

Min rekommendation är att din dotter och hennes pojkvän skriver ett samboavtal. Ett samboavtal kan skrivas när de är sambo eller inför att de ska bli sambo. Samboavtalet ger möjlighet att avtala antingen om att ingen bodelning ska ske vid en separation, eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, t.ex. bostadsrätten (9 § SamboL). Jag kan varmt rekommendera att de för ändamålet använder sig av vår avtalstjänst hos Lawline, vari de kan skapa ett samboavtal korrekt formulerat, till ett mycket förmånligt pris.


Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll