Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?

Hej! Om min pojkvän och hans ex hade en lägenhet tidigare, som HON köpt och stått som ensam ägare på hela tiden, min pojkvän har alltså bara stått skriven där betalat hyra osv men aldrig ägt någon andel eller lagt in några pengar. När hon sålde lägenheten la hon frivilligt in vinstpengarna i huset dom köpte gemensamt som ska säljas nu. Och eftersom hon gick med vinst på lägenheten så ska hon ju betala vinstskatt för den, men hon påstår att det är min pojkväns skyldighet att betala hälften utav den summan stämmer det? När hon stått ensam som ägare på lägenheten hela tiden, enbart hon som lagt in andelen pengar osv.. så borde de ju ändå falla på enbart henne, eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag nämna att jag tolkar din fråga som att din pojkvän och hans ex varit sambos och att de inte har ingått äktenskap vid något tillfälle. Följaktligen kommer jag att besvara din fråga utifrån denna tolkning.

Vad säger lagen?

Reglerna om samboskap finner vi i sambolagen (2003:376), hädanefter refererad till som SamboL. När ett samboförhållande upphör så kan samboegendomen på begäran fördelas lika mellan samborna. Samboegendom är sådan egendom som är inköpt för gemensamt bruk. När det kommer till sambornas gemensamma bostad ska även denna ingå i bodelningen ifall den är inköpt för gemensamt bruk. (8 § och 3 § samt 5 § SamboL.) Vid en bodelning så ska all samboegendom och skulder hänförliga till denna fördelas lika mellan samborna. Detta innebär att vardera sambos samboegendom, exempelvis halva värdet på ett gemensamt först kommer värdet på samboegendomen att läggas samman och därefter kommer skulderna hänförliga dit att dras av. Det resterande värdet ska sedan fördelas på samborna. (13 § och 14 § SamboL.)

Ur informationen i din fråga går det inte att ge ett klart svar på ifall lägenheten skulle utgöra samboegendom eller ej. Det som kan sägas tala i riktning för att den inte skulle utgöra samboegendom är att det endast är din pojkväns ex som köpt den. Däremot är det centrala för bedömningen huruvida hon köpt den för gemensamt bruk eller ej. Om lägenheten var köpt för gemensamt bruk så kommer den att utgöra samboegendom.

Kan skulden från lägenhet fördelas mellan samborna?

Gällande det hus som din pojkvän och dennes ex har köpt talar däremot mer för att detta skulle utgöra samboegendom vilket innebär att en bodelning kan bli aktuell om någon av samborna begär det. (3 § och 8 § SamboL.) Vid bodelningen ska som nämnt skulder hänförliga till samboegendomen ingå. Skulle det dock vara så att en sambo har skulder som inte hänför sig till samboegendomen men som sambon inte heller kan få täckning för från annan egendom som inte är samboegendom så kan denne sambo få använda sin samboegendom för att täcka skulden. Detta innebär inte att halva skulden faller över på den andre sambon. Istället så minskar den samboegendom som sambon med skulden skulle bidragit med i bodelning. (13 § SamboL.)

För att exemplifiera kan vi säga att den ena sambon har 100 000 som utgör samboegendom. Utöver detta har den 20 000 i skuld som inte utgör samboegendom. Om det inte finns någon annan egendom att täcka skulden med så kan sambon minska sin samboegendom för att därifrån få täckning. I sådana fall kommer sambon ha samboegendom för 80 000 (100 000 - 20 000) som kommer tillföras bodelningen.

Sammanfattning

Utifrån informationen i din fråga kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar än detta. Men om det skulle vara så att lägenheten inte utgör samboegendom så ska skulder hänförliga till den inte ingå i bodelningen. Om huset är samboegendom så ska huset samt skulder hänförliga till huset ingå i en bodelning. Däremot kan din pojkväns ex möjligen erhålla ersättning från sin del av samboegendomen för skulden hänförlig till lägenheten ifall det framgår att det inte finns någon annan egendom som inte är samboegendom som kan täcka den skulden.

Jag hoppas att mitt svar givit lite vägledning i din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”