Kan sambo få rätt till halva lägenheten som förvärvades för eget bruk men varit uthyrd under en längre tid?

FRÅGA
Hej!Jag har haft en bostadsrätt i ca 4 år som jag köpte när jag var singel. När jag träffade min nuvarande sambo flyttade vi till en annan stad och har hyrt bostad i två år. Min bostadsrätt har under tiden varit uthyrd i andrahand. Nu planerar vi att flytta tillbaka till min bostadsrätt och dela på hyra + lån (inte amortering). Kan min sambo få rätt till halva lägenheten ifall vi inte skriver samboavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska man på begäran av någon av samborna göra en bodelning där man delar lika på all samboegendom (8 § SamboL). Frågan är här om lägenheten kan anses utgöra samboegendom och därmed ska delas lika på.

Enligt 3 § SamboL ska gemensam bostad utgöra samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. Din lägenhet förvärvades för 4 år sedan då du köpte den, oavsett om den varit uthyrd i andra hand under tiden. I och med att du var singel då du köpte lägenheten har den inte förvärvats för gemensam användning. Lägenheten utgör alltså inte samboegendom och ska inte delas lika på vid en eventuell bodelning.

Det finns dock ett undantag till denna regel. Trots att lägenheten inte räknas som samboegendom kan din sambo ha rätt att överta den enligt 22 § SamboL. Detta "om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt". Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Din sambo måste även kunna lösa ut dig ur lägenheten genom att betala värdet av den till dig. Det är med andra ord väldigt svårt att överta en bostad på detta sätt. 22 § kan inte avtalas bort genom ett samboavtal, din sambo skulle alltså ha denna möjlighet även om ni skulle upprätta ett sådant.

Sammanfattningsvis utgör lägenheten inte samboegendom och ska därmed inte delas lika mellan er vid en eventuell bodelning. Det finns en liten möjlighet att din sambo kan överta bostaden enligt 22 § SamboL men då krävs det att hen bäst behöver den, att det kan anses vara skäligt och att hen kan köpa ut dig. Dessutom krävs det synnerliga skäl för ett övertagande om ni inte har barn tillsammans.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?