Kan sambo byta bort lägenhet?

FRÅGA
Hej. Jag bor med min (blivande ex-)sambo i en, genom byte, gemensamt förvärvad hyreslägenhet. Hon står på förstahandskontraktet och nu när vi ska separera vill hon använda det till att byta till en mindre lägenhet till sig. Trots att jag inte hittat något annat boende. Min fråga är kort och gott:Har hon rätt att byta bort lägenheten som är vår gemensamt förvärvade utan mitt samtycke bara för att hon står på kontraktet? Jag vill att hon väntar tills jag hittat en boendelösning eftersom jag står utan bostad om hon får till ett byte innan. Jag har även ett 17-årigt barn boende och skriven hos oss och ett barn som kommer varannan helg.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (2003:376) (SamboL) reglerar hur gemensam egendom skall fördelas vid en separation mellan sambor genom bodelning. Vad som skall ingå i en bodelning är samboegendom enligt 8 § SamboL. Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag vilket stadgas i 3 § SamboL. Hyresrätt som anskaffats för gemensam användning utgör också samboegendom enligt 5 § 1 st. 3 p. SamboL - detta gäller trots att bara en av samborna står på kontraktet.

Den av samborna som bäst behöver bostaden har rätt att få överta denna - här görs alltså en intresseavvägning. Vid bedömningen av vem som ska får bo kvar kan man beakta saker som ifall den ena sambon har lätt att skaffa en ny bostad, sambornas ålder, hälsa samt avstånd till arbete och liknande. Dock brukar det tala för att den sambon som kommer ha ensam vårdnad av eventuellt barn ska få behålla bostaden. Så i ditt fall, om du är den av er två med barn är förutsättningarna för att du helt ska få behålla bostaden goda. Kan ni inte gemensamt komma överens måste ni i värsta fall tvista om saken i domstol. Hurusom utgör bostaden samboegendom och lägenheten får inte bytas bort utan ditt samtycke enligt 23 § SamboL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sambolagen hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95760)