Kan sambo bo kvar i gemensam bostadsrätt?

FRÅGA
Hej.Jag och min sambo har ett gemensamt barn, bor i en bostadsrätt som vi äger 50/50 var men där jag har en del sparade pengar. Jag vill givetvis att min sambo ska kunna bo kvar i lgh om jag går bort samtidigt som att jag vill att vårt barn ärver de "pengar" som jag har utöver. Dessa vill jag också ska ses som hens enskilda egendom. Hur gör vi på bästa sätt? Skriver ett testamente?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt så ärver inte sambor varandra. Vid upplösning av ett samboförhållande gäller sambolagens regler. Ett samboförhållande kan upphöra bland annat genom att någon av samborna avlider, Sambolagen 2§. När ett samboförhållande upphör har vardera parten rätt att begära bodelning, Sambolagen 8 § 1 st. Bodelning mellan sambor skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, Sambolagen 8 § 1 st. Det som skall ingå i bodelningen är den så kallade samboegendomen, vilket enbart utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam (permanent) användning, Sambolagen 3 §.

Om alltså du skulle gå bort och din sambo begär bodelning så skall alltså endast den egendom som utgör samboegendom ingå i detta. Bostadsrätten kan utgöra samboegendom under förutsättning att denna har förvärvats för gemensam användning. Samboegendomen fördelas sedan lika mellan dig (eller rättare sagt det dödsbo som uppstår när du går bort och som omfattar dina tillgångar och skulder) och din sambo. Det som tillfaller dig ingår sedan i kvarlåtenskapen efter dig som skall fördelas mellan dina arvingar. En arvlåtares kvarlåtenskap ärvs i första hand av arvlåtarens barn (bröstarvingar). Barnen ärver lika mycket, tar lika stor lott. Det som barnet ärver enligt lag utgör barnets arvslott, Ärvdabalken 2 kap. 1 §. Har du inte reglerat hur du önskar att din kvarlåtenskap skall fördelas vid din död genom exempelvis ett testamente så kommer kvarlåtenskapen att tillfalla ert barn.

För att säkerställa att din sambo skall kunna bo kvar i bostadsrätten om du går bort så kan du upprätta ett testamente där det framgår att bostadsrätten skall ärvas av den efterlevande sambon. Viktigt är här att testamentet inte får inskränka på ert barns laglott, vilket utgör halva barnets arvslott, till, Ärvdabalken 7 kap. 1 §. Skulle testamentet inskränka på ert barns rätt till laglott så kan ert barn få ut sin laglott genom att påkalla jämkning av testamentet, Ärvdabalken 7 kap. 3 §.

När det gäller de sparade pengarna så utgör inte de samboegendom och därmed skall inte dessa ingå i en bodelning mellan dig och din sambo. När du går bort kommer därmed ert barn att ärva dessa pengar utan att ni behöver reglera detta på något särskilt sätt.

Har du några vidare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta mig på kristina.svensson@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95746)