Kan sambo bli dödsbodelägare?

Hej

Min sambo gick bort för 5 månader sen, vem blir dödsbodelägare? Jag eller hans föräldrar? Har hans mamma rätt att göra bouppteckningen nu 5 månader efter dödsfallet? Min sambo var 25 år

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem blir dödsbodelägare?

Både sambo och arvingar anses som dödsbolägare och utgångspunkten är att ni gemensamt ska ansvara för förvaltningen av boet under boets utredning. Ni ska således företräda dödsboet mot tredje man och ni har rätt att tala och svara i mål som rör boet 18 Kap 1 § Ärvdabalken. Efterlevande sambo är endast dödsbodelägare fram tills att det är klarlagt om sambon begär bodelning enligt 8 § Sambolagen eller inte. Denna begäran ska senast begäras när bouppteckning förrättats. Efter den eventuella bodelning anses du dock inte längre som dödsbodelägare.

När ska bouppteckning göras?

En bouppteckning ska göras om det inte är så att en dödsboanmälan har gjorts. En dödsboanmälan gör man om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnader. 20 Kap 8a§ Ärvdabalken. Bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet 20 Kap 1 § Ärvdabalken och lämnas till Skatteverket inom 4 månader. Görs inte detta åligger det Skatteverket enligt 20 Kap 9 § Ärvdabalken att se till att det blir gjort. De kan kräva vite för att få det gjort eller förordna lämplig person att ordna med det istället. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med skatteverket då de borde ha agerat när det passerat 5 månader. Har det gått 5 månader ska det fortfarande göras en bouppteckning.

Bodelning vid samboförhållandes upphörande

När ett samboförhållande upphör görs en eventuell bodelning av bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk 3 § Sambolagen och 8 § Sambolagen.. Vid en sambos död bestämmer den efterlevande sambon själv om en bodelning ska göras och din sambos föräldrar kan inte påverka det 18 § 1 st Sambolagen. När bodelning görs i samband med död kan man tillämpa en regel som kallas för lilla basbeloppsregeln. Detta innebär att du vid bodelningen har rätt att erhålla egendom till värde av två basbelopp. Basbeloppet har beräknats att under 2018 vara 45 500 Statistiska centralbyrån. Även om din sambo har tillgångar som överstiger två basbelopp och som inte är en del av den gemensamma egendomen har du ej rätt till den. Dessa tillgångar övergår till arvingarna.

Sammanfattning

Som svar på din fråga blir du dödsbodelägare men endast till dess att du begärt bodelning. Din sambos mamma har inte rätt att göra en bouppteckning efter 5 månader. Det är Skatteverkets uppgift nu.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Azra DelkicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning