Kan sambo bli ansvarig för sin sambos skulder?

FRÅGA
Min sambo tänker starta eget företag, blir jag som sambo indragen i skulder om det inte företaget fungerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att var och en råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder, vilket även gäller för makar (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).

För sambor gäller förvisso att skulder ska räknas av vid beräkningen av era andelar i samboegendomen, men detta gäller i första hand skulder som kan hänföras till någon särskild samboegendom. Samboegendom utgörs enbart av bostad och bohag (möbler och liknande) som har inhandlats för din och din sambos gemensamma användning, 3 § sambolagen. Om skulden inte är hänförlig till samboegendom ska skulden betalas med sambons egen egendom i första hand. Det är enbart om din sambo inte kan betala skulden själv med sina egna tillgångar som det kan bli aktuellt att man behöver dra av skulderna från det som räknas som samboegendom, och då även från din sida, 13 § sambolagen.

Det är alltså bara om din sambo inte själv har medel för att betala sina skulder som det kan bli aktuellt att skulderna kommer dras från din andel av samboegendomen vid en bodelning. I övrigt blir du inte ansvarig för din sambos skulder.

Ett tänkbart alternativ för att det ska kännas tryggare för dig kan vara att upprätta ett samboavtal för att avtala om att bodelning inte skall ske, eller för att besluta om att viss egendom inte skall ingå i bodelningen, 9 § sambolagen. Du kan få mer hjälp med detta här i så fall.

Hoppas att svaret var till hjälp, och lycka till med företaget!

Vänliga hälsningar

.

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2394)
2019-09-20 Samboseparation - hur lösa ut sambo från huset?
2019-09-20 Rätt till hus som sambor
2019-09-14 sambor och deras egendom
2019-09-13 Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter

Alla besvarade frågor (72930)