Kan sambo ändra sig efter överenskommet utköp?

Min sambo vill separera. För 1,5 år sedan köpte vi en bostadsrätt och äger 50/50.

Han ville lämna förhållandet och gick med på att jag skulle köpa ut honom. Nu har han kommit tillbaka och vill bo kvar. Vem har rätt att bo kvar och hur går man tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i sambolagen.

Eftersom ni bodde i bostaden tillsammans utgör den s.k samboegendom (sambolagen 3§ j. 5§ 3p). Om det begärs bodelning ska denna därför ingå (sambolagen 8§). Man kan dock avtala om att bodelning inte ska ske eller inte omfatta viss egendom, vilket man kan tolka utköpet som (sambolagen 9§). Detta måste dock ske skriftligen, vilket inte verkar ha skett (sambolagen 9§ 2st). Din f.d sambo kan alltså kräva att bodelning ska ske och att bostadsrätten ska ingå. Det betyder inte nödvändigtvis att det är han som kommer få bo kvar.

I en bodelning räknar man samman värdet av er samboegendom, dvs bostaden och ert "bohag" (t.ex möbler), med avdrag för skulder kopplade till egendomen (sambolagen 13§). Sedan delas självaste egendomen lika mellan er (sambolagen 14§). Det är den som bäst behöver bostaden och bohaget som har förtur till denna (sambolagen 14§ 2st).

Kan ni inte komma överens själva om vem som ska få vilken egendom kan ni ansöka om bodelningsförrättare som hjälper er med detta. Detta görs genom en ansökan till tingsrätten (här).

Sammanfattning

Din f.d sambo kan begära bodelning om ni inte skriftligen kommit överens om något annat. Det betyder nödvändigtvis inte att det är han som kommer få bo kvar. Ni ska fördela samtlig samboegendom mellan er. Kan ni inte komma överens om hur kan ni ansöka om bodelningsförrättare.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning