Kan säljaren häva köpet?

2017-12-20 i Avtal
FRÅGA
Jag ingår skriftligt köp avtal undertecknat av båda parter gällande begagnad bil. Har bilhandlaren rätt att häva köpet på grund av för lågt satt pris? Handlaren hävdar att priset är för lågt och häver köpet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I svensk rätt råder principen om pacta sunt servanda. Principen innebär att avtal ska hållas. Om säljaren har sagt att han säljer bilen för exempelvis 100 000 kronor och du sagt att du vill köpa bilen för det priset kan säljaren inte ändra sig. Han måste sälja bilen till dig för det priset ni kom överens om och han kan inte häva köpet i efterhand.

I 36 § avtalslagen finns dock en generalklausul. Paragrafen förklarar att det är möjligt att jämka oskäliga avtalsvillkor. En jämkning kan innebära att ett villkor i avtalet justeras (exempelvis priset på bilen) eller att avtalet ogiltigförklaras och att utförda prestationer därmed ska gå tillbaka. Att utförda prestationer ska gå tillbaka kan exempelvis innebära att köparen ska få tillbaka den summa han betalat och att säljaren ska få tillbaka bilen.

36 § avtalslagen ska dock tillämpas med försiktighet. Särskild vikt ska fästas vid om någon av parterna haft en mer utsatt position, exempelvis en konsument. Man bör kunna förutsätta att en bilhandlare kan prissätta bilen rätt från första början. Det verkar därför orimligt att 36 § avtalslagen skulle tillämpas i din situation.

Sammanfattningsvis, avtalet ska gälla enligt principen om pacta sunt servanda. Man ska kunna förutsätta att en bilhandlare sätter ett rimligt pris på bilen. Han kan således inte häva köpet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97662)